OCHRONA LASÓW 27.05.2011

Uniewinniający wyrok sądu w sprawie ornitologa z Hajnówki

Dziś zapadł uniewinniający wyrok sądu w Hajnówce w sprawie Romana Sołowianiuka – ornitologa z Hajnówki oskarżonego przez Nadleśnictwo Hajnówka o umyślne i złośliwe płoszenie zwierzyny w Puszczy Białowieskiej. Romek podczas obserwacji ornitologicznych zakłócił rzekomo polowanie niemieckiego myśliwego, za co stanął przed sądem. Wyrok jest bardzo ważny, ponieważ Sąd potwierdził, iż społeczeństwo ma pełne prawo do korzystania z lasów i nie może być ono ograniczane przez leśników.

Przedstawiciel nadleśnictwa występujący w charakterze świadka potwierdził, że Lasy Państwowe po raz kolejny uzurpują sobie nieprzewidziane w przepisach przywileje do ograniczania swobód obywatelskich uprawniających do korzystania z lasu. Świadek stwierdził, że na samo chodzenie po lesie wymagane jest specjalne pozwolenie. Zdaniem pełnomocnika Lasów Państwowych obecność Romka w Puszczy powodowała płoszenie m.in. sów i rysi. W trakcie rozprawy poruszenie wywołała relacja łowczego, który potwierdził, iż myśliwi w żaden sposób nie informują społeczeństwa o czasie i miejscu polowań, przez co każda osoba przebywająca w lesie w czasie polowania może być potencjalną ofiarą.

Wbrew żądaniom pełnomocnika Lasów Państwowych, który domagał się ukarania obwinionego Sąd wydał wyrok uniewinniający. W uzasadnieniu Sąd stwierdził, że w przypadku wykroczenia dotyczącego płoszenia zwierząt konieczny jest zamiar bezpośredni, nie zaś ewentualny. Zdaniem Sądu, zgromadzony materiał dowodowy nie potwierdził, iż doszło do płoszenia zwierzyny, natomiast sam pobyt w oddziale leśnym nie może być traktowany jako płoszenie. Sąd podkreślił, iż: /…/ lasy są ogólnodostępnym dobrem publicznym. Nie jest dopuszczalne występowanie przez nadleśniczego wobec osób, które się w nim znajdują. Nie jest dopuszczalne by ograniczano ruch po tych lasach, niezależnie od tego czy istnieje konkurencja dóbr, które reprezentują myśliwi. Wyrok jest nieprawomocny.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Adam Bohdan
e-mail: [email protected]

Czytaj również:

Tropem Wajraka

Wcześniej Conwentz, dziś Korolec, 2013