OCHRONA LASÓW 11.08.2011

Trwają konsultacje projektu lasów ochronnych w Puszczy Białowieskiej

Do 15 sierpnia br. w przypadku Nadleśnictwa Hajnówka oraz do 30 sierpnia br. w przypadku Nadleśnictwa Browsk i Nadleśnictwa Białowieża trwają konsultacje dotyczące projektu lasów ochronnych w Puszczy Białowieskiej. Leśnicy przewidzieli w nich m.in: cięcia rębne, usuwanie drzew chorych i źle ukształtowanych.

Lasy ochronne mają obejmować niemal całą powierzchnię Puszczy, w tym powierzchnie nasadzonych przez leśników młodych wiekowo monokultur sosnowych i świerkowych, które nie przedstawiają większej wartości przyrodniczej.

W szczególnych sposobach gospodarowania lasami ochronnymi nadleśnictwa proponują: czyszczenia, trzebieże, przebudowę drzewostanów, cięcia rębne, usuwanie drzew chorych i źle ukształtowanych. Okrzyknięcie Puszczy lasem ochronnym, w którym dozwolone będą wyżej wymienione zabiegi gospodarcze stanowi jedynie ochronę fikcyjną, która umożliwi dalsze wycinanie Puszczy pod szyldem jej ochrony. Zwiększenie powierzchni lasów ochronnych będzie też miało istotny wymiar ekonomiczny. Podatek z tytułu lasu ochronnego jest o 50% mniejszy, co ma wielkie znaczenie w kontekście kilkunastu milionów deficytu, jaki przewidywany jest na bieżący rok w nadleśnictwach Puszczy Białowieskiej.

Rada Gminy Białowieża na posiedzeniu w dniu 1 sierpnia br. negatywnie zaopiniowała projekt nadleśnictwa dotyczący zwiększenia powierzchni lasów ochronnych. Zmniejszenie wpływów z tytułu podatku leśnego, który obecnie zasila budżet gmin będzie stanowiło kolejny powód do utrzymania napięć i braku akceptacji miejscowej ludności wobec prawdziwej ochrony Puszczy w postaci większego parku narodowego.

Pozorna ochrona zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej posłuży również prawdopodobnie do uzasadnienia planowanego poszerzenia powierzchni obszaru Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO, oraz odzyskania Dyplomu Rady Europy, który został zawieszony m.in. z powodu wycinania ponad stuletnich drzewostanów znajdujących się poza parkiem narodowym.

Zgodnie ze stanowiskiem Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot koncepcja zwiększenia powierzchni lasów ochronnych zasługuje na poparcie pod warunkiem wytypowania i ochrony lasów ochronnych zgodnie z kryteriami postulowanymi przez prof. Tomasza Wesołowskiego oraz współpracowników. [Zasady dostosowania gospodarki leśnej w Puszczy Białowieskiej do potrzeb zachowania jej walorów przyrodniczych, PDF] Prosimy o wysyłanie kopii opinii na adres: [email protected]

Osoba kontaktowa: Adam Bohdan
tel. 532 284 313; e-mail: [email protected]

Dokumenty dotyczące projektowanych lasów ochronnych i zasad gospodarowania:

Puszcza ginie, Warszawa, 2001-2002