OCHRONA LASÓW 28.12.2011

Konsultacje projektu planu urządzania lasu nadleśnictw Puszczy Białowieskiej

Jutro o godzinie 11.00 mija termin składania uwag i wniosków do projektu planu urządzania lasu, projektu prognozy oddziaływania na środowisko oraz programu ochrony przyrody nadleśnictw Białowieża, Browsk i Hajnówka.

Uwagi należy składać w siedzibie Nadleśnictwa Białowieża (ul. Wojciechówka 4), Nadleśnictwa Browsk (os. Gruszki) Nadleśnictwa Hajnówka (ul. Kolejki Leśne 12).

Osoby, które nie mogą złożyć wniosków osobiście proszone są o przesłanie ich na adres [email protected] do dnia 29 grudnia do godz. 8.00, po czym zostaną one przekazane nadleśnictwom.

Jak poinformowała Dyrekcja RDLP w Białymstoku kierując się optymalizacją wynikającą z prawa i przepisów zaproponowano maksymalną wielkość możliwego do pozyskania drewna. Aktualne wersje dokumentów zakładają pozyskanie przekraczające 100.000 m3 drewna rocznie również w drzewostanach ponadstuletnich, nie wychodzą naprzeciw potrzebom ochronnym najcenniejszych, puszczańskich gatunków.

Kornik w Puszczy Białowieskiej

Czas inżynierii w Puszczy Białowieskiej 2016