OCHRONA LASÓW Informacja prasowa 23.03.2023

Polacy o lasach: mniej wycinek, więcej ochrony przyrody. Wyniki badań opinii

Lasy-Polacy-o-lasach-2023

Polki i Polacy chcą, by lasy służyły lepszej ochronie przyrody i klimatu. Aż 74,5% respondentów uważa że w Polsce należy zwiększyć powierzchnię lasów, na której nie prowadzi się wycinek. 78% uważa, że to ochrona przyrody powinna być priorytetem Lasów Państwowych - wynika z badań opinii IPSOS dla Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

[Infografiki - PDF]

Badania zostały zrealizowane we wrześniu i październiku 2022 r. na reprezentatywnej próbie Polek i Polaków. We wrześniu zadaliśmy respondentom pytanie: “Czy uważasz, że w Polsce należy zwiększyć powierzchnię lasów, na których nie prowadzi się wycinki drzew?” Respondenci mogli udzielić odpowiedzi: tak, nie lub nie mam zdania. 74,5% respondentów udzieliło odpowiedzi twierdzącej: w Polsce należy zwiększyć powierzchnię lasów, na której nie prowadzi się wycinki drzew. 16,5% jest temu przeciwna. 8,9% nie ma zdania.

W październiku 2022 r. zadaliśmy Polkom i Polakom szereg pogłębionych pytań dotyczących polskich lasów i kwestii związanych z sektorem bioenergii. Z badań wynika jasny obraz - społeczeństwo chce, by lasy służyły lepszej ochronie przyrody i klimatu. Polki i Polacy chcą też współdecydować o lasach, mieć m.in. prawo do sądu w zakresie zaskarżania planów urządzenia lasu. Społeczeństwo dostrzega też problem spalania drewna na cele energetyczne, zaledwie 18% respondentów popiera dopłaty z publicznych środków do spalania drewna. Około 60% chce dotacji dla energetyki wiatrowej i słonecznej – mówi Augustyn Mikos, ekspert Koalicji Klimatycznej i kampanier Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

LASY DLA OCHRONY KLIMATU I PRZYRODY

78% Polek i Polaków uważa, że to ochrona przyrody (w lasach) powinna być priorytetem Lasów Państwowych. 65% uważa, że LP powinny zajmować się ochroną samych lasów (przed pożarami, skutkami zmian klimatu). Na trzecim miejscu respondenci wymieniają ochronę klimatu. 47% ankietowanych wymienia ochronę klimatu jako jeden z 3 najważniejszych priorytetów Lasów Państwowych. Zapytaliśmy, jakie powinny być priorytety Lasów Państwowych na najbliższe lata. Respondenci mogli wybrać 3 odpowiedzi (dlatego wyniki nie sumują się do 100%) z następujących: ochrona przyrody (w lasach), ochrona samych lasów (przed pożarami, skutkami zmian klimatu), pozyskanie drewna, udostępnianie lasów społeczeństwu, zapobieganie powodziom i suszom, ochrona klimatu, edukacja i badania, nie wiem. Pozyskanie drewna znajduje się dopiero na 6 miejscu.

Polacy-o-lasach-Ipsos-badania-2023-1

67% Polek i Polaków uważa, że obszar lasów, w których priorytetem jest ochrona przyrody (jak w parkach narodowych i rezerwatach) powinien się zwiększyć. 6% uważa, że ten obszar powinien się zmniejszyć. 17% uważa, że powinno zostać tak, jak jest. 10% nie ma zdania. Wśród osób, które uważają, że obszar lasów, w których priorytetem jest ochrona przyrody powinien się w Polsce zwiększyć, 24% respondentów uważa, że powinien się zwiększyć do 21-30%, 22% Polek i Polaków uważa, że powinien się zwiększyć o 11-20%.

81% sprzeciwia się wycinkom drzew w okresie lęgowym. 12% jest za. 8% nie ma zdania.

61% uważa, że powinna istnieć możliwość zaskarżenia w sądzie Planów Urządzania Lasu. 11% jest temu przeciwna. Aż 28% nie ma zdania.

BIOENERGETYKA I EKSPORT

Poparcie dla dopłat do spalania drewna w Polsce jest niskie. Tylko 18% respondentów odpowiedziało, że zakłady energetyczne powinny otrzymywać dopłaty do spalania drewna. Pytanie jakie zadaliśmy brzmiało: "Na produkcję energii z jakich źródeł elektrownie i ciepłownie powinny otrzymywać wsparcie ze środków publicznych?" Drewno było najrzadziej wybieraną odpowiedzią. Trzykrotnie więcej osób (ok. 60%) wyraziło poparcie dla dopłat do energii słonecznej i wiatrowej.

Polacy-o-lasach-Ipsos-badania-2023-2

63% jest za zakazem eksportu nieprzetworzonego drewna z Polski. 17% jest przeciwko zakazowi. 20% nie ma zdania. Pytanie było poprzedzone informacją: Drewno pozyskane w polskich lasach jest głównym źródłem surowca dla polskiego przemysłu drzewnego zatrudniającego 350 tys. osób i generującego ok. 2.5% PKB. W ostatnich czterech latach ok. 10% pozyskanego w polskich lasach drewna eksportowane jest w nieprzetworzonej formie, zmniejszając dostępną ilość surowca dla rodzimego przemysłu.

Badania IPSOS dla Pracowni na rzecz Wszystkich Istot zostały przeprowadzone we wrześniu i w październiku 2022 r. Badanie wrześniowe zostało zrealizowane w ramach sondażu omnibus, na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 15+, CAPI (wywiady indywidualne wspomagane komputerowo), N=1000. Badanie październikowe zrealizowano online (CAWI) z wykorzystaniem panelu internautów i platformy Ipsos.Digital na 1000 osobowej próbie Polaków w wieku 18-55 lat.