OCHRONA LASÓW Informacja prasowa 04.04.2023

UE ogranicza wsparcie dla spalania niektórych rodzajów drewna w elektrowniach

List-w-sprawie-biomasy

Instytucje Unii Europejskiej doszły do porozumienia w sprawie rewizji dyrektywy OZE. Nie będzie dopłat do spalania drewna, które może zostać wykorzystane przez przemysł. Nadal jednak energia pochodząca z biomasy drzewnej będzie uznawana za odnawialną i zaliczana do celów udziału OZE w produkcji energii. Aktywiści ostrzegają, że taka polityka może doprowadzić do większych wycinek i wyższych emisji. W porozumieniu przyjęto jednak możliwość ambitniejszych polityk krajowych.

W czwartek 30 marca zakończyły się negocjacje trójstronne między Komisją Europejską, Parlamentem i Radą UE. Zmiany w dyrektywie OZE miały dostosować ją do ambitnych celów klimatycznych. Najważniejszymi dyskutowanymi kwestiami były: cel udziału OZE w produkcji energii, podwyższony z 32% do 42,5% oraz przepisy regulujące sektor biomasy drzewnej.

Podwyższenie celu udziału OZE w produkcji energii przy dalszym uznawaniu drewna za zeroemisyjne, jest bardzo niebezpieczne ponieważ może doprowadzić do zwiększonego popytu na drewno energetyczne, wzmożenia wycinek i zwiększenia emisji CO2 do atmosfery. W tym momencie, jedynie ambitne polityki krajowe mogą uzupełnić luki w dyrektywie OZE – komentuje wynik negocjacji Augustyn Mikos, ekspert Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, współautor raportu „Lasy do spalenia - prawdziwa cena bioenergii”.

Najważniejsze wprowadzone ograniczenia dla sektora bioenergii dotyczące biomasy drzewnej to:

  • zakaz dopłacania do spalania w elektrowniach korzeni i pniaków (praktyka ogromnie szkodliwa dla przyrody),
  • zakaz dopłacania do drewna przydatnego branży przetwórstwa drewna,
  • zakaz udzielania dopłat zakładom energetycznym produkującym jedynie energię elektryczną (nie dotyczy elektrowni znajdujących się w regionach objętych programem sprawiedliwej transformacji energetycznej),
  • zakaz zaliczania energii wytworzonej ze spalania drewna pozyskanego z najcenniejszych ekosystemów do celów OZE (m.in. starodrzewów, lasów pierwotnych, mokradeł),
  • zobligowanie państw członkowskich do zapewnienia, że wykorzystanie drewna do celów energetycznych nie będzie stało w sprzeczności z celami dotyczącymi pochłaniania dwutlenku węgla w sektorze gruntów.

Zmiany na rzecz ochrony lasów i klimatu zablokował między innymi polski rząd

Mocne zapisy w dyrektywy OZE wypracowane we wcześniejszych pracach nad rewizją, na etapie trilogów zostały osłabione przez rządy państw członkowskich w tym Polski i sprawującej prezydencję w Radzie UE Szwecji. Apel aktywistów i naukowców, by przestać uznawać spalanie drewna za energię odnawialną został zlekceważony.

Najważniejszy postulat środowisk klimatycznych i przyrodniczych uwzględniony na etapie prac Parlamentu UE, na etapie trilogów został odrzucony. Zignorowano fakt, że wycinanie drzew i spalanie ich w elektrowniach przyspiesza zmiany klimatu. Uznawanie tak wyprodukowanej energii za OZE to spełnianie celów klimatycznych jedynie na papierze – mówi Augustyn Mikos.

Polityki krajowe dotyczące biomasy drzewnej mogą być ambitniejsze

W porozumieniu przewidziano możliwość wprowadzenia przez rządy państw członkowskich dalej idących ograniczeń dotyczących uznawania drewna jako OZE na poziomie krajowym.

Liczymy, że polscy politycy podejmą działania zgodnie z wiedzą naukową i odejdą od spalania drewna w dużej energetyce. Koniec ze spalaniem drzew w elektrowniach zapowiedziała już w swoich postulatach jedna z partii opozycyjnych, inne postulują większą ochronę lasów, co jest nie do pogodzenia z rozwojem sektora bioenergii. Badanie, które zleciliśmy sondażowni Ipsos pokazuje, że tylko 18% Polek i Polaków popiera dopłaty do spalania drewna w elektrowniach. Polacy rozumieją, że spalanie lasów to ślepy zaułek. Jeśli na poważnie traktujemy walkę z kryzysem klimatyczno-ekologicznym musimy wprowadzić ograniczenia dla sektora bioenergii ambitniejsze niż w dyrektywie OZE – dodaje Augustyn Mikos.

Przyjęty na etapie trilogów obecny kształt rewidowanej dyrektywy OZE w przeciągu najbliższych kilku tygodni zostanie poddany głosowaniu przez Parlament Europejski i Radę UE.

Kontakt:
Augustyn Mikos, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich, Istot
tel. 534 043 340, e-mail: [email protected]

Deklaracje podatkowe

Przekaż 1,5%

Wesprzyj nasze działania przekazując 1,5% swojego podatku. Pobierz bezpłatny, bezpieczny program do rocznego rozliczenia podatkowego PIT.

Raport Lasy do spalenia. Prawdziwa cena bioenergii