OCHRONA LASÓW 15.05.2012

Przez 8 lat leśnicy wycinali ponadstuletnie drzewostany Puszczy bez wymaganych uzgodnień

Ponadstuletnie drzewostany Puszczy Białowieskiej zgodnie z obowiązującą decyzją objęte są zakazem wycinki. Przez 8 lat leśnicy pozyskiwali z nich drewno bez wymaganych uzgodnień z Ministrem Środowiska. Zdaniem Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot mogło dojść do niedopełnienia obowiązków przez nadleśniczych, co poskutkowało wycinką tysięcy metrów sześciennych ponadstuletnich drzewostanów. Organizacja złożyła w tej sprawie doniesienie do prokuratury.

Od dnia 6 lipca 1998 r. w Puszczy Białowieskiej obowiązuje Decyzja [1] Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zakazująca wyrębu ponadstuletnich drzew i drzewostanów o charakterze naturalnym [2]. Zgodnie z decyzją zakaz ten nie dotyczy niezbędnych cięć sanitarnych, które mogą być wykonane po uzgodnieniu z Głównym Konserwatorem Przyrody.

Jak potwierdza wiele dokumentów autorstwa Lasów Państwowych [3, 4, 4A, 4B] decyzja jest nadal obowiązującym aktem prawnym. Gdy sprawą zainteresowało się Stowarzyszenie leśnicy przyznali, że nie mają wymaganych uzgodnień. Stwierdzili nagle [5, 6], że decyzja nie obowiązuje, ponieważ wygasła wraz z podpisaniem przez Ministra decyzji zatwierdzającej planu urządzania lasu w 2003 roku [7], który zawierał informacje o planowanych zabiegach.

Innego zdania są jednak prawnicy:

Decyzja nr 48 nie jest decyzją administracyjną, ale aktem kierownictwa wewnętrznego, czyli wewnętrznym aktem wiążącym wyłącznie jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu akt, w tym wypadku są to jednostki organizacyjne Lasów Państwowych. Oba akty – decyzja z 2003 r zatwierdzająca plan urządzania lasu i decyzja 48 pozostają zatem w mocy i się nie wykluczają

mówi Dawid Sześciło z organizacji prawniczej Client Earth

Poza tym zatwierdzony przez Ministra w 2003 roku plan urządzania lasu nie uwzględnia cięć przygodnych i sanitarnych, wykonywanych przez ostatnie lata w zależności m.in. od gradacji kornika drukarza [8, 9, 10].

Zdaniem Stowarzyszenia w czekającym na podpisanie planie urządzania lasu dla nadleśnictw puszczańskich nie zapewniono dostatecznej ochrony dla drzewostanów ponadstuletnich. W projekcie dokumentu założono, że drzewostany ponadstuletnie podlegają ochronie, gdyż ich wycinka obwarowana jest uzgodnieniami z Ministrem w myśl decyzji nr 48 z dnia 6 lipca 1998 r.

Przez ostatnie dziesięciolecie leśnicy kpili sobie z obowiązujących przepisów nakazujących uzgadnianie wycinki drzewostanów ponadstuletnich, mogą więc ignorować ten sam przepis w trakcie obowiązywania czekającego na zatwierdzenie planu urządzania lasu

obawia się Adam Bohdan ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Dlatego według organizacji pozarządowych konieczne jest kategoryczne wyłączenie drzewostanów ponadstuletnich w decyzji zatwierdzającej plan urządzania lasu na kolejne lata. Drzewostany ponadstuletnie są pozostałościami ostatniej dzikiej Puszczy poza parkiem narodowym i rezerwatami przyrody. Pomimo utworzenia nowych rezerwatów przyrody w wyniku m.in. intensywnej wycinki [11, 12] od 10 lat powierzchnia drzewostanów ponadstuletnich Puszczy nadal utrzymuje się na stałym poziomie.

Jak wynika z naszych badań nadmierne pozyskanie drewna wpłynęło na spadek frekwencji występowania dzięcioła białogrzbietego (kluczowego gatunku Puszczy Białowieskiej) na przestrzeni ostatnich 19 lat o 28 procent

mówi dr hab. Wiesław Walankiewicz z Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach

Pozostałości drzewostanów ponadstuletnich Puszczy, których nie udało się wyciąć okupantom w czasie wojen zostały drastycznie przetrzebione w przeciągu ostatnich dziesięcioleci. Z inwentaryzacji starych drzew [13] prowadzonych przez Tomasza Niechodę wynika, że na pięciokrotnie mniejszym obszarze Białowieskiego Parku Narodowego znajduje się kilkukrotnie więcej starych drzew o wymiarach pomnikowych, niż w zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej.

Więcej informacji:

  • Adam Bohdan, tel. 532 284 313
  • Dawid Sześciło, tel. 697 051 664
  • Wiesław Walankiewicz, tel. 600 935 185
  • Tomasz Niechoda, tel. 696 058 219

Puszcza Białowieska