OCHRONA LASÓW Informacja prasowa 13.02.2024

Puszcza Białowieska: skarb wszystkich Polaków zyskuje historyczną szansę na ochronę

20240213_150633

Zespół naukowców, przyrodników, prawników i polityków przedstawił w Senacie we wtorek projekt ustawy chroniącej całą Puszczę Białowieską jako Obiekt Światowego Dziedzictwa UNESCO. Puszcza Białowieska trafiła na listę UNESCO w 1979 r. ale nie doczekała się ustawowych regulacji. Ustawa wprowadza najwyższe standardy ochrony przyrody na terenie całej Puszczy, ustanawia jednego zarządcę potrzebnego do zharmonizowanej ochrony tego lasu, a dzięki zagwarantowaniu finansowania zapewnia regionowi możliwość rozwoju turystyki w oparciu o markę UNESCO.

Ustawa wdrażająca Obiekt Światowego Dziedzictwa UNESCO Puszcza Białowieska jest odpowiedzią na potrzebę naprawienia szkód wyrządzonych Puszczy przez masową, nielegalną wycinkę z 2017 r. Wprowadza rozwiązania prawne trwale chroniące najcenniejszy skarb przyrodniczy w Polsce i gwarantuje, że do Puszczy nie powrócą harwestery.

Mecenas Karolina Kuszlewicz, fot. Cezary Kowalski.
Mecenas Karolina Kuszlewicz, fot. Cezary Kowalski.

Na naszych oczach dzieje się historia. Nie ma w Polsce poza Puszczą Białowieską innego obiektu światowego dziedzictwa przyrodniczego UNESCO, który wykraczałby poza teren parku narodowego, a co za tym idzie miał wielu zarządców o często sprzecznych interesach. Dlatego konieczne jest uwzględnienie tego specjalnego statusu Puszczy w dedykowanej jej ustawie, aby wprowadzić spójny system zarządzania. Puszcza Białowieska zyskuje trwałą ochronę na całym swoim wyjątkowym terenie, w postaci zachowania naturalnych procesów przyrodniczych i rzadkich, cennych gatunków roślin i zwierząt. A społeczeństwo dostaje gwarancję, że państwo wreszcie jednoznacznie stanęło po stronie tego niezwykłego lasu. Ustawa puszczańska to rozwiązanie kompleksowe, oparte na najwyższych standardach ochronnych Unesco, które kładzie kres wszelkim zakusom, by Puszczę eksploatować

– mówi adwokatka Karolina Kuszlewicz.

Polacy chcą ochrony całej Puszczy Białowieskiej - wynika z najnowszych badań opinii publicznej

Zdecydowana większość Polek i Polaków (89%) opowiada się za objęciem ochroną całego obszaru Puszczy Białowieskiej – wynika z badania opinii publicznej przeprowadzonego przez Ipsos na zlecenie Pracowni na rzecz Wszystkich Istot. W styczniowych badaniach respondenci w wieku 15 lat i więcej, na pytanie „Czy jest Pan(i) za objęciem ochroną całego obszaru Puszczy Białowieskiej?” odpowiedź „zdecydowanie tak” wskazało 50% a „raczej tak” – 39%. Zaledwie 1,9% odpowiedziało „zdecydowanie nie” a „raczej nie” – 4%. Odpowiedź „trudno powiedzieć” wskazało 5,1%.

poparcie-dla-ochrony-Puszczy_Bialowieskiej

Po okresie turystycznej zapaści, region Puszczy Białowieskiej ma szansę na stabilny rozwój

Oczekiwania polskiego społeczeństwa są zbieżne z oczekiwaniami mieszkańców regionu, którzy żyją z turystyki. W liście do premiera sprzed tygodnia zaapelowali o ochronę całej Puszczy. Ustawa zapewnia wysokie wpływy do budżetów puszczańskich samorządów, rentę przyrodniczą większą niż podatek leśny i możliwość rozwijania całego regionu w oparciu o markę UNESCO. Źródło trwałego finansowania nowego Obiektu będzie zapewnione z Lasów Państwowych z Funduszu Leśnego.

To nie trwale deficytowe nadleśnictwa, ale przyrodnicza turystyka pozwoli rozwinąć potencjał regionu. Białowieża, Hajnówka, Narewka, Teremiski - zyskają wszystkie miejscowości i ich mieszkańcy

– mówi Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Ustawa włącza trwale deficytowe nadleśnictwa puszczańskie do obiektu UNESCO Puszcza

Od lat barierą w ochronie całej Puszczy Białowieskiej jest prowadzenie gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Browsk, Białowieża i Hajnówka. Ustawa powoduje, że nadleśnictwa przestają pełnić swoją funkcję, ale leśnicy zyskują gwarancję zatrudnienia w Obiekcie lub w pobliskich nadleśnictwach. Korzyści to godziwa pensja dla wszystkich pracowników i jeden zarządca terenu. Ustawa wprowadza wysokie standardy ochrony na terenie całej Puszczy zgodne z zasadami ustalonymi przez UNESCO, które traktują Puszczę jako jeden funkcjonalny, wyjątkowo wartościowy obszar.

Radosław Ślusarczyk, prezes Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, fot. Cezary Kowalski.
Radosław Ślusarczyk, prezes Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, fot. Cezary Kowalski.

Dzięki ustawie puszczańskiej wreszcie możemy zakończyć 100-letni okres eksploatacji Puszczy przez leśników i ocalić dla przyszłych pokoleń najcenniejszy przyrodniczo skarb Polski. W okolicy Puszczy nie brakuje lasów gospodarczych, z których można pozyskiwać surowiec na opał, natomiast Puszczę należy bezdyskusyjnie chronić. Projekt ma poparcie środowiska naukowego, gwarantuje samorządom pieniądze, jest w końcu odpowiedzią na jednoznaczne oczekiwanie społeczne

– mówi Radosław Ślusarczyk.

Kontakt dla mediów:
Radosław Ślusarczyk, tel.: 660 538 329, e-mail: [email protected] 
Karolina Kuszlewicz, tel.: 693 528 793, e-mail: [email protected]