OCHRONA LASÓW 22.09.2012

Międzynarodowe spotkanie dotyczące ochrony lasów

W dniach 23-25 września br. w Białowieży odbędzie się międzynarodowe spotkanie organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną lasów w Europie.

Spotkanie stanowi element projektu „Biodiversity Crisis and Forest – opportunities for Environmental Education”. Gospodarzem spotkania jest stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot natomiast gośćmi jest ponad trzydzieści osób z organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną lasów w Europie: Pro REGENWALD (Niemcy), WOLF Forest Protection Movement (Słowacja), Hnuti DUHA – Friend of the Eart (Czechy), Swedish Society for Nature Conservation – regional branch of Dalarna (Szwecja), QUERCUS (Portugalia).

Celami projektu są: wymiana doświadczeń w zakresie ochrony lasów i nieformalna edukacja w zakresie bioróżnorodności lasów w Europie. Projekt (podobnie jak inne projekty partnerskie Grundtviga) realizowany jest poprzez wizyty studyjne w krajach organizacji partnerskich.

Wizyta w Puszczy pozwoli zagranicznym partnerom na poznanie najlepiej zachowanego, modelowego lasu na Niżu Europejskim. Na czas spotkania przewidziano szereg warsztatów, wykładów i zajęć terenowych w trakcie których uczestnicy będą mogli podziwiać najcenniejsze walory Puszczy Białowieskiej, w tym trwające właśnie rykowisko jeleni. Spotkanie pozwoli na zaplanowanie wspólnych działań, które powinny przyczynić się do skuteczniejszej ochrony europejskich lasów.

Projekt realizowany jest w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Projekty Partnerskie Grundtviga. Czas trwania projektu: lipiec 2011 – lipiec 2013.

Adam Bohdan

Film "Nie wolno wycinać starych drzew"

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Stop wycince, 2009