OCHRONA LASÓW 07.03.2024

Cała Puszcza Białowieska pod ochroną – apel organizacji i ruchów leśnych do Ministry Klimatu i Środowiska

1żubr-0644a

82 organizacje i ruchy społeczne zajmujące się ochroną polskiej przyrody zaapelowały do Ministry Klimatu i Środowiska, Pauliny Hennig-Kloski o uruchomienie rządowych prac nad projektem ustawy o Obiekcie Światowego Dziedzictwa UNESCO Puszcza Białowieska. Celem projektu jest wprowadzenie w życie spójnego systemu ochrony Puszczy na całym jej obszarze, z korzyścią dla mieszkańców i rozwoju turystycznego regionu. 

PRZECZYTAJ APEL I ZOBACZ SYGNATARIUSZY [PDF]

Apel został podpisany przez 83 organizacje i ruchy społeczne z całej Polski. Sygnatariusze dostrzegają historyczną szansę na lepszą ochronę Puszczy Białowieskiej. Przygotowany przez Senat we współpracy z naukowcami, przyrodnikami i prawnikami projekt ustawy rozwiązuje podstawowe problemy ochrony tego unikatowego lasu – kończy z erą eksploatacyjnego modelu zarządzania Puszczą na rzecz jej ochrony i udostępnienia turystycznego w oparciu o markę UNESCO (a nie, jak czasem błędnie informują media, powiększenia Białowieskiego Parku Narodowego). Organizacje oczekują, że zmiana, do jakiej doszło w efekcie wyborów parlamentarnych, umożliwi wprowadzenie rozwiązań prawnych trwale chroniących najcenniejszy skarb przyrodniczy Polski. 

Nie mamy czasu do stracenia. Przez ostatnie 8 lat rząd Zjednoczonej Prawicy prowadził akcję niszczenia Puszczy, której teraz grozi wpisanie na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w zagrożeniu. Przez lata zaniedbań branża turystyczna regionu Puszczy, która mogła żyć i rozwijać się w oparciu o markę UNESCO, dziś jest w poważnej zapaści. Ustawa to szansa na trwałą ochronę całej Puszczy, ale przede wszystkim na rozwój turystyczny regionu. Puszcza Białowieska gra w pierwszej lidze obiektów turystycznych na świecie tak jak Park Yellowstone w USA czy Wyspy Galapagos w Ekwadorze, tylko na słabego trenera. Dzięki projektowi ustawy możemy to zmienić. Apelujemy do Pani Minister o rozpoczęcie prac legislacyjnych 

– mówi Radosław Ślusarczyk, prezes Stowarzyszenia na rzecz Wszystkich Istot.

Dlaczego należy rozpocząć prace nad projektem?

  • projekt umożliwia naprawienie szkód wyrządzonych Puszczy przez masową, nielegalną wycinkę z 2017 r. oraz budowę zapory na polsko-białoruskiej granicy. Dzięki temu, że Puszcza będzie skutecznie chroniona, rząd odsunie widmo wpisania Puszczy na listę światowego dziedzictwa w zagrożeniu
  • projekt zapewnia wyższe wynagrodzenia dla pracowników Białowieskiego Parku Narodowego, gwarantuje zatrudnienie dla leśników oraz większe niż obecnie wpływy do budżetów puszczańskich samorządów.
  • projekt bazuje na naukowych podstawach i zyskał poparcie środowisk eksperckich. Wśród sygnatariuszy listu znajduje się m.in. Nauka dla Przyrody - inicjatywa naukowców z kilkunastu polskich uniwersytetów i instytutów PAN1
  • projekt odpowiada na oczekiwania społeczne – zdecydowana większość Polek i Polaków (89%) opowiada się za objęciem ochroną całego obszaru Puszczy Białowieskiej2.
  • projekt - dzięki gwarancji finansowania - umożliwi stworzenie z Puszczy prężnie działającego ośrodka turystycznego i będzie trampoliną dla lokalnej przedsiębiorczości. To niezbędne, ponieważ branża turystyczna puszczy jest w zapaści a lokalne samorządy nie mają pomysłu na rozwój regionu. 

Projekt ustawy o Puszczy Białowieskiej traktujemy jak papierek lakmusowy sprawdzający prawdziwość deklaracji rządu o ich dbałość o przyrodę. Puszcza jest unikatowa na skalę europejską. Gdzie jak nie tutaj pokazać, że rząd poważnie traktuje zobowiązania umowy koalicyjnej dotyczące wyłączenia lasów z wycinek i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Liczymy na poważne potraktowanie tematu, a więc uruchomienie prac legislacyjnych. Dyskusje nad projektem są potrzebne i  należy je prowadzić jako element tego procesu legislacyjnego 

– podsumowuje Radosław Ślusarczyk.

 

Kontakt dla mediów:
Radosław Ślusarczyk, tel.: 660 538 329, e-mail: [email protected]

---------
1. Aktualnie Nauka dla Przyrody zrzesza dwanaście uniwersytetów i szkół wyższych, sześć jednostek Polskiej Akademii Nauk i dwa towarzystwa naukowe i stowarzyszenia.
2. Badanie opinii publicznej przeprowadzone przez Ipsos na zlecenie Pracowni na rzecz Wszystkich Istot. W styczniowych badaniach respondenci w wieku 15 lat i więcej, na pytanie „Czy jest Pan(i) za objęciem ochroną całego obszaru Puszczy Białowieskiej?” odpowiedź „zdecydowanie tak” wskazało 50% a „raczej tak” – 39%. Zaledwie 1,9% odpowiedziało „zdecydowanie nie” a „raczej nie” – 4%. Odpowiedź „trudno powiedzieć” wskazało 5,1%.