OCHRONA LASÓW 11.08.2013

Pamięci Hugo Conwentza i dla rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej

12 sierpnia 2013 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Białowieskiego Parku Narodowego odbędzie się seminarium pt. „Możliwości wspierania przedsiębiorczości w powiecie hajnowskim” w ramach Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym. Spotkaniu towarzyszyć będzie uroczyste odsłonięcie pomnika Hugo Conwentza, który w czasie I wojny światowej ocalił obszar obecnego rezerwatu ścisłego Białowieskiego Parku Narodowego. Udział w seminarium wezmą między innymi przedstawiciele Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot oraz niemieckiej organizacji Pro Regenwald.

Na seminarium zaprezentowany zostanie rządowy program mikrodotacji na realizację projektów rozwojowych organizacji pozarządowych, firm oraz osób indywidualnych z rejonu Puszczy Białowieskiej. Organizatorami spotkania są Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym oraz Białowieski Park Narodowy.

Program mikrodotacji to kolejna, ważna inicjatywa Ministerstwa Środowiska przyczyniająca się do rozwoju gospodarczego rejonu Puszczy Białowieskiej z dbałością o zachowanie jej cennych zasobów.

Przypomnijmy, że w maju 2012 r. Minister Środowiska podpisał Plan Urządzania Lasu, który wprowadził zakaz wyrębu drzewostanów ponadstuletnich oraz limit pozyskania drewna odpowiadającego zapotrzebowaniu lokalnej ludności.

Seminarium towarzyszyć będzie odsłonięcie pomnika wybitnego niemieckiego paleobotanikaHugo Conwentza (1855-1922), który w okresie I wojny światowej zainicjował ochronę żubrów oraz wyłączenie z gospodarki obszaru obecnego Białowieskiego Parku Narodowego.

Chcemy podkreślić, że aktualnie Puszcza jest chroniona najlepiej od czasu panowania carów, obecny minister dzięki swojej polityce wobec Puszczy wpisuje się w wielowiekową tradycję jej ochrony obok królów i carów, Hugo Conwentza i Władysława Szafera

mówi Adam Bohdan ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Dzięki ograniczeniu pozyskania drewna i oraz rezygnacji z wycinki starodrzewi poziom ochrony Puszczy Białowieskiej jest najlepszy od niemal stu lat. Docelowym rozwiązaniem musi być ustanowienie na terenie całej Puszczy parku narodowego, gdyż tylko taka forma ochrony zapewni trwałość procesów przyrodniczych na tym terenie.

Naturalny charakter Puszczy Białowieskiej został zachowany dzięki wysiłkom polskich i niemieckich naukowców. Dzisiaj rządy i przyrodnicy z Polski i Europy muszą współpracować by zachować ich dorobek, będący międzynarodowym dziedzictwem

mówi Anette Awaechter z organizacji Pro Regenwald

Aktualna polityka resortu wobec Puszczy wychodzi na przeciw potrzebom społeczności lokalnej oraz przyrody.

Więcej informacji:
Adam Bohdan, tel. 532 284 313