OCHRONA LASÓW 12.08.2013

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot dziękuje Ministrowi za ochronę Puszczy

12 sierpnia br. w Białowieskim Parku Narodowym zostało zainicjowane Centrum Wdrażania Projektów skierowanych do społeczności lokalnej z obszaru Puszczy. Odbyło się również uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej wybitnego przyrodnika Hugo Conwentza. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot wykorzystało tę okazję do podziękowania Ministrowi Środowiska za dotychczasową ochronę Puszczy.

Na seminarium zaprezentowano rządowy program mikrodotacji na realizację projektów rozwojowych organizacji pozarządowych, firm oraz osób indywidualnych z rejonu Puszczy Białowieskiej. Jest to kolejna, ważna inicjatywa Ministerstwa Środowiska przyczyniająca się do rozwoju gospodarczego rejonu Puszczy Białowieskiej przy dbałości o zachowanie jej cennych zasobów.

Przypomnijmy, iż w maju zeszłego roku Minister Środowiska podpisał dziesięcioletni Plan Urządzania Lasu, który wprowadził zakaz wyrębu drzewostanów ponadstuletnich oraz zmniejszył limit pozyskania drewna do poziomu odpowiadającego zapotrzebowaniu lokalnej ludności.

Seminarium towarzyszyło odsłonięcie przez ministra i ambasadora Niemiec tablicy upamiętniającej wybitnego niemieckiego paleobotanika Hugo Conwentza, który w okresie I wojny światowej zainicjował ochronę żubrów oraz wyłączenie z pozyskania drewna obszaru obecnego Białowieskiego Parku Narodowego.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot wykorzystało tę okazję do wyrażenia poparcia wobec działań prowadzonych przez Ministra Marcina Korolca w sprawie Puszczy Białowieskiej organizując pikietę pod hasłem „Wcześniej Conwentz, dziś Korolec. Dziękujemy!”.

Chcemy w ten sposób podkreślić, że aktualnie Puszcza jest chroniona najlepiej od czasu panowania carów. Obecny minister dzięki swojej polityce wobec Puszczy wpisuje się w wielowiekową tradycję jej ochrony obok tak wybitnych postaci jak Hugo Conwentz i Władysław Szafer

powiedział Adam Bohdan z Pracowni

Aktywistom Pracowni towarzyszyła delegacja niemieckich przyrodników.

Naturalny charakter Puszczy Białowieskiej został zachowany dzięki wysiłkom polskich i niemieckich naukowców. Dzisiaj rządy i przyrodnicy z Polski i Europy powinni podejmować starania by nie zaprzepaścić ich dorobku, będącego międzynarodowym dziedzictwem

powiedziała Anette Awaechter z organizacji Pro Regenwald

Odnosząc się do postulatów zwiększenia pozyskania drewna Minister stwierdził, że: „Znajdujemy się w specjalnym miejscu, w którym powinny być podjęte specjalne środki ochronne, a w czasach trudnych, spowolnienia gospodarczego, należy szukać takich elementów i wartości, które umożliwią rozwój w przyszłości”. Dodał też, że decyzja dotycząca rygorów ochronnych ujętych w Planie Urządzania Lasu opiera się na rekomendacjach jego dwóch poprzedników, wybitnych profesorów specjalizujących się w ochronie środowiska – ministrów Andrzeja Kraszewskiego i Macieja Nowickiego.

Aktualna polityka resortu wobec Puszczy wychodzi na przeciw potrzebom społeczności lokalnej oraz przyrody. Docelowym rozwiązaniem musi być jednak ustanowienie na terenie całej Puszczy parku narodowego, gdyż tylko taka forma ochrony zapewni stabilną ochronę tego obszaru.

Więcej informacji:
Adam Bohdan, tel. 532 284 313

Czytaj więcej:

Puszcza Białowieska

Film "Nie wolno wycinać starych drzew"

Wcześniej Conwentz, dziś Korolec, 2013