OCHRONA LASÓW 29.09.2013

Organizacje wycofują się z Platformy współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy

Po dziewięciu miesiącach społecznej pracy w projekcie „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Towarzystwo Ochrony Krajobrazu i Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków rezygnują z dalszego uczestniczenia w projekcie.

Projekt jest realizowany przez Starostę Hajnowskiego ze środków Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

Przyczyny rezygnacji z udziału w projekcie „Platformy” | pdf

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Adam Bohdan, tel. 532 284 313

Czytaj również:

Puszcza Białowieska

Czas inżynierii w Puszczy Białowieskiej 2016