OCHRONA LASÓW 07.05.2014

GDOŚ stwierdza nieważność zezwolenia na odstrzał bobrów w Puszczy Białowieskiej

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska na wniosek Pracowni ze względu na rażące naruszenie prawa stwierdza nieważność decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku zezwalającej na odstrzał bobrów.

W sierpniu 2012 r. RDOŚ w Białymstoku zezwolił na odstrzał 8 bobrów w pobliżu wsi Teremiski w Puszczy Białowieskiej. Decyzja wywołała wiele kontrowersji – została skrytykowana m.in. przez Włodzimierza Cimoszewicza, dr. Andrzeja Czecha oraz Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków1, które zauważyło, że odstrzał bobrów może mieć negatywny wpływ na awifaunę Puszczy Białowieskiej, zwłaszcza orlika krzykliwego, któremu dedykowany jest wielomilionowy projekt realizowany ze środków LIFE +.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot Oddział Podlaski złożyło wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji i wstrzymanie jej wykonalności uzasadniając to możliwością wdrożenia alternatywnych do odstrzału sposobów zapobiegania szkodom, oraz negatywnym wpływem odstrzału na podlegające ochronie gatunki Puszczy, w szczególności awifaunę. GDOŚ przychylił się do zarzutów podniesionych przez Stowarzyszenie stwierdzając nieważność decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku ze względu na jej wydanie z rażącym naruszeniem prawa.

Decyzja została jednak przynajmniej częściowo wykonana. Jak wynika z decyzji – trofea bobrów mają być przetrzymywane w Teremiskach nr 28 oraz w Białowieży przy ul. Południowej 3 w celach edukacyjnych.

Zwracamy uwagę, że jest to kolejne – m.in. obok zgody na odstrzał ok. 10% podlaskiej populacji czapli siwej2 – wydane przez białostocki RDOŚ nieuzasadnione zezwolenie na odstępstwa od zakazów dotyczących zwierząt podlegających ochronie. Wyrażamy nadzieję, że w przyszłości RDOŚ w Białymstoku będzie miał na uwadze to, iż zezwolenie na odstrzał gatunków chronionych jest dozwolone dopiero po wyczerpaniu alternatywnych możliwości zapobiegania problemom powodowanym przez zwierzęta.

Adam Bohdan

1. Ekolodzy protestują. Odstrzał ośmiu bobrów nie ma sensu (gazeta.pl, 12.02.2013)
i Puszczańskie bobry na celowniku (Miesięcznik Dzikie Życie, 2013, nr 5)
2. Protest przeciwko zabijaniu czapli siwej (Serwis PTOP)

Puszcza Białowieska

UNESCO w Puszczy Białowieskiej, 2016