OCHRONA LASÓW 21.09.2015

Białowieski Park Narodowy próbuje odzyskać Dyplom Rady Europy

17 września 2015 r. odbyło się spotkania z ekspertami Rady Europy dotyczące przywrócenia Dyplomu Obszarów Chronionych Rady Europy dla Białowieskiego Parku Narodowego. Białowieski Park Narodowy utracił kilka lat temu to prestiżowe wyróżnienie ze względu na brak planu ochrony parku oraz brak ochrony drzewostanów ponadstuletnich w zagospodarowanej części Puszczy.

Zdaniem administracji parku warunki zostały spełnione, park podejmuje więc próbę odzyskania dyplomu. Na spotkaniu Adam Bohdan przedstawił stanowisko organizacji pozarządowych zaangażowanych w ochronę Puszczy Białowieskiej: Greenpeace, Fundacja Greenmind, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Towarzystwo Ochrony Krajobrazu, WWF Polska. Organizacje potwierdzają dobrą jakość zatwierdzonego planu ochrony dla Białowieskiego Parku Narodowego, zwracają jednak uwagę na inne, niepokojące zjawiska, jakie mają miejsce w Puszczy. Wprawdzie masa pozyskiwanego drewna ujęta w obowiązującym Planie Urządzania Lasu stanowi kompromis i wielkość akceptowalną przez organizacje, jednak nadleśnictwa przekroczyły znacznie w ostatnich latach średnie, roczne pozyskanie. Nadleśnictwo Białowieża wykonało w przeciągu zaledwie czterech lat 96% dziesięcioletniego etatu. Ponadto nadleśnictwa planują aneksowanie planów urządzania lasów w celu zwiększenia dziesięcioletniego pozyskania, co może przełożyć się na zniesienie ochrony drzewostanów ponadstuletnich. Leśnicy potwierdzili, że zwiększają pozyskanie ze względu na niespotykaną dotąd gradację kornika i nie wykluczają aneksowania planów.

Organizacje przypomniały, że zgodnie z wcześniejszymi rekomendacjami eksperta Rady Europy ochrona puszczańskiej przyrody nie powinna pozostawać w gestii Lasów Państwowych, dlatego nie powinno być zgody na przekazanie białowieskiej populacji żubra w zarządzanie Lasów Państwowych. Skończyłoby się to sprzedażą trofeów i odstrzałów najatrakcyjniejszych żubrów, jak to ma obecnie miejsce w innych kompleksach leśnych.

Później odbyła terenowa część spotkania. Pracownicy parku nie wyrazili zgody na udział w niej przedstawicieli organizacji pozarządowych. W trakcie wizji terenowej nadleśnictwo i pracownicy parku pokazywali ekspertom świerki zamierające na skutek gradacji kornika drukarza. Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego najwidoczniej ma zamiar odzyskać dyplom jak najmniejszym kosztem i unika komentowania zachodzących w Puszczy procesów przez różne strony.

Adam Bohdan
Tel. 532 284 313

Puszcza Białowieska

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Czas inżynierii w Puszczy Białowieskiej 2016