OCHRONA LASÓW 26.11.2015

Negatywne stanowisko Komitet Ochrony Przyrody PAN

Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk wyraził 26 listopada 2015 roku zaniepokojenie planowanym podwyższeniem poziomu pozyskania drewna w nadleśnictwach Puszczy Białowieskiej.

„Propozycja ta w zasadniczy sposób narusza zapisy Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska oraz zobowiązania podjęte przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie ochrony Puszczy Białowieskiej jako Obiektu Światowego Dziedzictwa. Tak drastyczne zmiany mogą grozić skreśleniem Puszczy z listy miejsc Światowego Dziedzictwa, jeśli zostaną uznane za zbyt daleko idące i naruszające wartość miejsca” – napisał Komitet.

KOP PAN uważa, że próba kilkukrotnego podwyższenia poziomu pozyskania drewna w stosunku do obowiązującego planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Białowieża nie znajduje uzasadnienia; wręcz odwrotnie, działania takie nie tylko uderzają w cele i kształt ochrony tego obiektu, podważają społeczne zaufanie do służb leśnych, jako odpowiedzialnych zarządców przyrodniczego skarbu narodowego, którym jest Puszcza Białowieska, ale mogą również prowadzić do utraty przez Rzeczpospolitą Polską wiarygodności i prestiżu na arenie międzynarodowej.

Stanowisko Komitetu Ochrony Przyrody PAN ws. planów intensyfikacji użytkowania rębnego Puszczy Białowieskiej (pdf)

Puszcza Białowieska

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie