OCHRONA LASÓW 30.11.2015

Minister środowiska odwołał dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego

Z dniem 30 listopada 2015 roku minister środowiska Jan Szyszko odwołał Mirosława Stepaniuka ze stanowiska dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego. Resort nie podał uzasadnienia tej decyzji. Według nieoficjalnych informacji minister, usuwając dyrektora, miał stwierdzić, że niewystarczająco współpracował z Lasami Państwowymi.

Odwołanie Stepaniuka rozpoczęło cykl zmian na stanowiskach dyrektorów parków narodowych.

Białowieski Park Narodowy zajmuje jedną szóstą polskiej powierzchni Puszczy Białowieskiej. Pozostałą częścią Puszczy Białowieskiej administrują Lasy Państwowe.

Puszcza Białowieska

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

UNESCO w Puszczy Białowieskiej, 2016