OCHRONA LASÓW 04.12.2015

Rada Naukowa Białowieskiego Parku Narodowego zaniepokojona aneksem do PUL

„Rada Naukowa Białowieskiego Parku Narodowego z niepokojem przyjęła fakt, że w poddanych publicznym konsultacjom dokumentach Aneksu do planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Białowieża, nie ma żadnego odniesienia do Obiektu Światowego Dziedzictwa, jego zasad zarządzania i jego strefowania”.

Rada zaprotestowała 4 grudnia 2015 roku przeciwko naruszaniu uzgodnionych zasad zarządzania Obiektem Światowego Dziedzictwa UNESCO. „Takie postępowanie narusza wiarygodność nie tylko Nadleśnictwa Białowieża, ale wszystkich instytucji wchodzących w skład Obiektu oraz Rzeczpospolitej Polskiej, jako strony międzynarodowej konwencji o ochronie światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Opinia RN BPN ws aneksu PUL Nadleśnictwa Białowieża (pdf)

Puszcza Białowieska

UNESCO w Puszczy Białowieskiej, 2016