OCHRONA LASÓW 18.01.2016

Puszcza Białowieska potrzebuje naszej pomocy

Puszcza Białowieska jest miejscem szczególnym. Udało nam się wiele osiągnąć dla tego cennego lasu: podwoić powierzchnię Białowieskiego Parku Narodowego, wprowadzić moratorium na wycinkę ponad stuletnich drzewostanówwprowadzić strefę wolną od polowań w otulinie BPN, popularyzować rykowisko w Puszczy jako atrakcję turystyczną, czy wreszcie wprowadzić nowe orzecznictwo wykluczające polowania w rezerwatach przyrody. Jak widać przyroda cały czas potrzebuje swoich obrońców. Nie mamy wątpliwości, że także teraz wspólnymi siłami uda się ją ochronić. Specjalną petycję do Premier Beaty Szydło podpisało już 47 tysięcy obywateli. Podpisz i Ty.

Puszcza Białowieska to ostatni w Europie nizinny las o cechach naturalnych. Fragmenty naturalnych lasów, jakie przed wiekami porastały Europę w dalszym ciągu znajdują się poza obszarami chronionymi, dlatego od lat 90-tych społeczeństwo i naukowcy postulują o rozszerzenie parku narodowego na teren całej Puszczy Białowieskiej. Unikalność tego ekosystemu i zachodzących w nim naturalnych procesów doceniło także UNESCO wpisując w 2014 r. całą Puszczę Białowieską na Listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO.

Nadleśnictwo Białowieża przygotowało aneks dla Planu Urządzenia Lasu na lata 2012-2021, którego efektem będzie ośmiokrotne zwiększenie wycinki drzew na terenie Puszczy Białowieskiej. Pod topór przeznaczono także dwustuletnie drzewostany pamiętające czasy Królestwa Polskiego. Po zlekceważeniu wszystkich uwag organizacji przyrodniczych i naukowców podczas konsultacji społecznych, projekt aneksu trafił do Ministra Środowiska Jana Szyszko. Wszystko wskazuje na to, że zostanie przyjęty. Organizacje pozarządowe Greenpeace Polska, Fundacja Greenmind, WWF Polska, Fundacja Dzika Polska i Pracownia na rzecz Wszystkich Istot apelują do Premier Beaty Szydło o powstrzymanie prac nad zmianą aneksu PUL i zapewnienie Puszczy Białowieskiej należytej ochrony.

Podpisz petycję w obronie Puszczy Białowieskiej

Pretekstem do zwiększenia pozyskania drewna z Puszczy Białowieskiej przez Lasy Państwowe jest walka z gradacją kornika drukarza. Jak wynika z ogólnie dostępnej wiedzy naukowej usuwanie zaatakowanych przez kornika drzew nie stanowi skutecznej metody zatrzymania gradacji i zamierania świerków, lecz przynosi skutek przeciwny: przez ograniczenie naturalnych procesów wydłuża gradację i przyspiesza zanikanie świerczyn. Lasy Państwowe planują prowadzić także walkę z kornikiem w drzewostanach liściastych, np. świetlistej dąbrowie w której świerk nie występuje. Gradacja kornika w Puszczy Białowieskiej nie stanowi zagrożenia dla trwałości leśnego ekosystemu. To proces tak naturalny jak drapieżnictwo wilka na dziko żyjących ssakach kopytnych. To właśnie możliwość trwania naturalnych procesów przyrodniczych stanowi o wyjątkowości tego miejsca. Nieracjonalne zwiększenie wycinki drzew w Puszczy negatywnie ocenili naukowcy, w tym Państwowa Rada Ochrony Przyrody, Komitet Ochrony Przyrody PAN i Rada Naukowa Białowieskiego Parku Narodowego.

Nie ma wątpliwości, że zmiana PUL podyktowana jest tylko i wyłącznie przesłankami ekonomicznymi. Z punktu widzenia stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego, jedyną możliwością budowania dobrostanu regionu jest nienaruszalność Puszczy Białowieskiej i rozwój turystyki przyrodniczej. To zresztą nic nowego w miejscowościach Puszczy Białowieskiej. Tylko w gminie Białowieża zarejestrowane są 3 hotele, 8 pensjonatów i zajazdów, 93 kwatery, 2 pola namiotowe oraz 15 lokali gastronomicznych. To więcej miejsc pracy niż zapewnia tamtejsze nadleśnictwo.

Za prowadzeniem wycinki w Puszczy Białowieskiej nie przemawiają żadne argumenty. Czy rozbieralibyśmy Wawel na cegły, aby zarobić na ich sprzedaży? O ile zabytków kultury materialnej mamy wiele, to Puszcza Białowieska jest jedyna w Europie. Nie możemy sobie pozwolić na jej zniszczenie. Pokażmy, że jesteśmy społeczeństwem wysokiej kultury, które potrafi docenić i chronić własne dziedzictwo

mówi Radosław Ślusarczyk, prezes Pracowni na rzecz Wszystkich Istot

Kierując apel do Pani Premier Beaty Szydło organizacje pozarządowe odwołują się do najlepszych tradycji partii Prawa i Sprawiedliwości. Pamiętamy, ile dobrego dla Puszczy uczynił śp. prezydent Lech Kaczyński. Wierzymy, że jest czas, aby wycofać się z tego szkodliwego dla ludzi i przyrody projektu, o co gorąco apeluje już ponad 47 tysięcy polskich obywateli

dodaje Radosław Ślusarczyk

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel. (+48) 33 817 14 68