OCHRONA LASÓW 22.01.2016

Pismo Polskiego Komitetu ds. UNESCO ws. Puszczy do ministra środowiska

Istnieją uzasadnione obawy, że projekt aneksu do PUL Nadleśnictwa Białowieża może stać w sprzeczności z zobowiązaniami podjętymi przez stronę polską wobec społeczności międzynarodowej w związku z rozszerzeniem wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa – napisał sekretarz generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO prof. Sławomir Ratajski w liście do wiceministra środowiska Sławomira Mazurka, jako nowego przedstawiciela ministerstwa w tym gremium.

„W sytuacji gdyby doszło do realizacji założeń projektu Aneksu w obszarach objętych granicą wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, mogłoby to wywołać niepokój międzynarodowej opinii publicznej, a na forum UNESCO uruchomić zastosowanie procedur wyjaśniających, których, biorąc pod uwagę wizerunek naszego kraju, należałoby ze wszech miar uniknąć”.

Jednocześnie przypomniał, że Polska kandyduje do roli gospodarza sesji Międzynarodowego Komitetu Światowego Dziedzictwa, która miałaby się odbyć w Krakowie w 2017 roku. „Spotkanie się z zarzutami o nierespektowanie podjętych niedawno zobowiązań podważa wiarygodność naszego kraju na forum Komitetu Światowego Dziedzictwa i tym samym byłoby szkodliwe dla naszej kandydatury” – ostrzegł sekretarz.

Pismo sekretarza Polskiego Komitetu ds. UNESCO (pdf)

Puszcza Białowieska

Adam Wajrak odkrywa Podlaskie

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

UNESCO w Puszczy Białowieskiej, 2016