OCHRONA LASÓW 01.02.2016

Zdecydowany sprzeciw naukowców wobec planów zwiększenia wycinki w Puszczy Białowieskiej

Zdecydowanie negatywną opinię w odniesieniu do planowanego zwiększenia wycinki drzew i wzrostu ingerencji gospodarki leśnej na obszarze Puszczy Białowieskiej wyraziła Rada Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. „Zamiar kilkukrotnego podwyższenia poziomu pozyskania drewna, w stosunku do obowiązującego planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Białowieża, nie znajduje, naszym zdaniem, uzasadnienia” – napisali naukowcy.

Biolodzy przypominają, że Puszcza Białowieska jest jedynym w Polsce, tak dobrze zachowanym fragmentem mieszanych lasów liściastych strefy umiarkowanej, a także podkreślają, że od lat 90-tych XX wieku społeczeństwo i naukowcy zabiegają o rozszerzenie granic parku narodowego na teren całej puszczy.

Nasz niepokój budzi, przygotowany przez Nadleśnictwo Białowieża, aneks dla Planu Urządzenia Lasu na lata 2012-2021, którego zapisy dopuszczają zwiększeniewycinki drzew na terenie Puszczy Białowieskiej aż ośmiokrotnie. Takie ewentualne działanie stanowi w naszej opinii naruszenie przepisów: art. 6 ust. 2 oraz art. 6 ust. 3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG (tzw. Dyrektywy Siedliskowej), transponowanych do prawa krajowego zapisami art. 33 Ustawy o ochronie przyrody (z dnia 16 kwietnia 2004 r.). Stoi ono także w sprzeczności z porozumieniem zawartym w 2014 r. przez Rzeczpospolitą Polską z UNESCO w sprawie ochrony Puszczy Białowieskiej jako miejsca wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości. Umieszczenie Puszczy Białowieskiej na liście Światowego Dziedzictwa, uznanie jej unikatowej wartości jest ogromnym zobowiązaniem dla naszego kraju i stanowi kwestię wiarygodności Polski wobec społeczności międzynarodowej

napisała Rada Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w stanowisku przyjętym 22 stycznia, a przedstawionym mediom 1 lutego.

Przyrodnicy nie zgadzają się z opinią, że usuwanie zaatakowanych drzew ma służyć zwalczaniu kornika. „Naszym zdaniem, potwierdzonym licznymi badaniami naukowymi, zaprezentowanymi m.in. w opiniach Państwowej Rady Ochrony Przyrody (z roku 2008 i 2015), zabieg ten nie ma istotnego wpływu na przebieg gradacji kornika. Może natomiast przyczynić się do pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt oraz wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony Obszar Natura 2000 Puszcza Białowieska” – zaznaczają.

Bardzo mnie ucieszyło przyjęcie przez radę wydziału stanowiska, w którym wyrażamy sprzeciw wobec planowanego zwiększenia wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. Zawsze uważałem, że naukowcy biolodzy powinni po pierwsze chronić, a po drugie badać. Argumentów, które nami kierowały jest wiele. Ten ostatni fragment nizinnego lasu naturalnego w Europie to bezcenny poligon dla naukowców. Możemy stracić okazję do oglądania i badania prawdziwego lasu. Wszyscy możemy stracić dobro, które jest ważnym elementem naszej tożsamości i powodem do dumy, skarb, którego nie posiada już prawie żaden inny kraj europejski

zaznacza prof. dr hab. Piotr Skubała z Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ.

Dodaje, że biologów najbardziej zadziwiają w całej sprawie „oskarżenia” pod adresem kornika drukarza, który jest powodem planowanej zwiększonej ingerencji w puszczy.

W świetle wiedzy naukowej kornik to gatunek zwornikowy w lasach iglastych. Drzewostany świerkowe ewoluowały wspólnie z owadami wykorzystującymi drewno jako pokarm. Gradacje powtarzające się co 10-15 lat są naturalną cechą lasów, w których współwystępuje świerk i kornik. Co więcej kornik przekształca lasy zmienione przez człowieka, w jak najbardziej naturalne ekosystemy, dostosowuje je do zmian klimatu. Kornik nie jest zagrożeniem dla lasu, ale potrafi być jego wybawieniem. Planowane usuwanie drzew zaatakowanych przez kornika, w opinii naukowców, nie ma szans zakończyć się sukcesem, może natomiast przynieść skutek przeciwny. Czy chcemy wstydzić się przed całym światem, gdy Puszcza Białowieska zostanie skreślona z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO?

pyta prof. Skubała.

Stanowisko naukowców, to bardzo cenna inicjatywa, pokazująca, że walka z kornikiem w puszczy jest pozbawiona sensu. Tak naprawdę nie byłoby tej sprawy, gdyby cały obszar Puszczy Białowieskiej był chroniony jako park narodowy, o co od lat postulujemy

komentuje Radosław Ślusarczyk, prezes Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Stanowisko Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie planowanego zwiększenia wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej przyjęte w dniu 22 stycznia 2016 r. (.pdf)

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel. (+48) 33 817 14 68