OCHRONA LASÓW 04.02.2016

Byli ministrowie środowiska krytykują obecnego szefa resortu

Czterej byli ministrowie środowiska: prof. Maciej Nowicki, prof. Andrzej Kraszewski, Marcin Korolec, dr Maciej Grabowski 4 lutego 2016 roku zaprezentowali wspólne stanowisko dotyczące „Bilansu otwarcia w Ministerstwie Środowiska”, krytykując podejście Jana Szyszki m.in. do Puszczy Białowieskiej.

Tematem spotkania była ocena „Bilansu otwarcia w Ministerstwie Środowiska” – dokumentu przedstawionego przez Jana Szyszko. Byłych szefów resoru „zaskoczyła tendencyjność wewnętrznego audytu, który zamiast rzeczowego przedstawienia aktualnej sytuacji w obszarze środowiska, skupia się wyłącznie na próbie wykazania rzekomych błędów i zaniedbań rządu PO – PSL”.

Szczególnie interesujące jest stanowisko byłych ministrów wobec podejścia ministra Jana Szyszko do Puszczy Białowieskiej, Doliny Rospudy czy zagadnień związanych z Natura 2000 i sporządzanie ocen oddziaływania na środowisko. Ministrowie jednoznacznie skrytykowali poglądy nowego ministra na temat tych zagadnień.

Puszcza Białowieska

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Marsz Entów dla Puszczy Białowieskiej 2016