OCHRONA LASÓW 25.02.2016

Biolodzy Uniwersytetu Wrocławskiego w obronie Puszczy Białowieskiej

25 lutego 2016 roku Rada Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego podjęła uchwałę w sprawie ochrony Puszczy Białowieskiej, domagając się od rządu objęcia jej w całości skuteczną ochroną w formie parku narodowego.

Uznając wyjątkowe znaczenie tego lasu, naukowcy domagają się też: odstąpienia od projektów znacznego zwiększenia intensywności wyrębów w Puszczy, utrzymanie bezwarunkowego zakazu eksploatacji wszystkich fragmentów lasu naturalnego pochodzenia, przygotowania i wdrożenia programu zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy łączącego ochronę przyrody z zapewnieniem godziwych warunków życia lokalnym społecznościom.

Uchwała Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Puszcza Białowieska

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Film "Nie wolno wycinać starych drzew"

Marsz Entów dla Puszczy Białowieskiej 2016