OCHRONA LASÓW 18.09.2023

Czy z Lasów Państwowych zginęło drewno o wartości 2,65 mld zł?

Na stronę SULU-pracownia (1200×900 px) (16)

100 tys. ciężarówek rocznie – tyle wynosi różnica między oficjalnie raportowanym pozyskaniem drewna przez Lasy Państwowe a danymi Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów (WISL). W ciągu ostatnich pięciu lat łączna różnica pozyskania drewna wyniosła 14,8 mln m3 a jego szacunkowa wartość to 2,65 mld PLN – wylicza Pracownia na rzecz Wszystkich Istot i alarmuje, że system zarządzania drewnem jest dramatycznie nieszczelny.

Według danych WISL, które dotyczą cykli 5-letnich w publicznych lasach w latach 2018-2022 pozyskiwano rocznie 52,07 mln m3 drewna. Według danych Lasów Państwowych oficjalnie raportowanych do GUS w polskich lasach w tym samym okresie pozyskiwano rocznie średnio 49,1 mln m3. Różnica wynosi prawie 3 mln m3 drewna rocznie.

Dzięki dużej liczbie powierzchni próbnych wyniki inwentaryzacji prowadzone przez Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej są miarodajne, odzwierciedlają rzeczywistą sytuację w lesie. Jest to metoda sprawdzona i stosowana od lat. Mniej więcej od 2016 r. dane WISL różnią się od tych podawanych przez Lasy Państwowe i Główny Urząd Statystyczny. Przez ostatnie 5 lat łączna różnica pozyskanego drewna między WISL a GUS wyniosła 14,8 mln m3, czyli w przybliżeniu 500 tys. ciężarówek drewna. Jego szacunkowa wartość w średnich cenach dla okresu 2018-2022 to 2,65 mld zł

– mówi Augustyn Mikos z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.
GUS-vs-WISL-infografika-04

Jeśli chcielibyśmy wyrazić różnicę w pozyskaniu między WISL i GUS w ha wyciętego lasu, ilość 14,8 mln m3 drewna można by pozyskać całkowicie wycinając 37 tys. ha, czyli  1 i ⅓ Puszczy Kampinoskiej.

Różnica w pozyskaniu drewna oraz jego wartość jest drastyczna i wymaga wyjaśnień Lasów Państwowych. Sprawą powinna zająć się Najwyższa Izba Kontroli. Oprócz wartości finansowej istotna jest wartość przyrodnicza i społeczna lasów. Nie dość, że Lasy Państwowe mają rekordowy pozysk to jeszcze porównując dane znika ogromna ilość drzew. Pilnie trzeba wprowadzić system gromadzenia i publikowania danych o pozyskaniu i wykorzystaniu drewna z naszych lasów od momentu wycinki do pierwszego kupującego

– mówi Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Wprowadzenie systemu monitoringu i publicznego udostępniania danych o pozyskaniu i wykorzystaniu pozyskanego drewna to jeden z postulatów społecznej nowelizacji ustawy o lasach. Obecnie istniejące przepisy nakazują jedynie obowiązek cechowania drewna będącego własnością Skarbu Państwa po jego pozyskaniu, przed wywozem z lasu lub przed przerobem

W praktyce oznacza to, że system obrotu drewna jest nieszczelny i umożliwia nielegalne pozyskanie i wywóz drzew z lasu. Wielokrotnie dokumentowaliśmy drewno na składnicy które nie zostało ocechowane. A drewno to zasób strategiczny. Polska musi zdecydowanie skończyć z nieszczelnym system zarządzania. Tylko gruntowna reforma Lasów Państwowych pozwoli rozwiązać ten i inne problemy tej instytucji

– podsumowuje Radosław Ślusarczyk.
Nadleśnictwo Suchedniów, na zdjęciu wycinka ponadstuletnich jodeł, część drzew nie jest ocechowana, zdjęcie wykonano 10 września  (niedziela) o godz. 18:30, Zgodnie z prawem kłody powinny dostać asygnatę zaraz po wycince, Fot. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Nadleśnictwo Suchedniów, na zdjęciu wycinka ponadstuletnich jodeł, część drzew nie jest ocechowana, zdjęcie wykonano 10 września (niedziela) o godz. 18:30, Zgodnie z prawem kłody powinny dostać asygnatę zaraz po wycince, Fot. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Kontakt dla mediów:

Augustyn Mikos, tel. 534 043 340, e-mail: [email protected]
Radosław Ślusarczyk, tel. 660 538 329, e-mail: [email protected]

 

Źródła i dodatkowe informacje:

Informacje o ilości drewna pozyskiwane przez Lasy Państwowe publikowane są co roku przez GUS w opracowaniu Rocznik Statystyczny Leśnictwa. Pozyskanie drewna raportowane jest również przez Lasy Państwowe co roku w Sprawozdaniach finansowo-gospodarczych. Dane zawarte w tych dwóch źródłach są ze sobą zbieżne. Ilość pozyskanego drewna podaje się w wartości grubizny netto, czyli okrągłego drewna o min. średnicy 5 cm (bez kory). By przeliczyć tę wartość na grubiznę brutto (z korą) stosuje się przelicznik 1,25. Według oficjalnych danych GUS i Lasów Państwowych w latach 2018-2022 w polskich lasach pozyskiwano średnio 39,3 mln m3 grubizny netto rocznie, co przekłada się na 49,1 mln m3 grubizny brutto.

Wyniki Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów (WISL) publikowane są w formie raportów dotyczących cykli pięciu następujących po sobie lat. Inwentaryzacja przeprowadzana jest na zlecenie Lasów Państwowych przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiG). W celu oszacowania ilości pozyskanego drewna w lasach danej formy własności, szacowana jest ilość drewna jaka została pozyskana na terenie powierzchni próbnych a następnie wyniki te są ekstrapolowane na teren całego kraju. Zachowanie generalnych zasad wykonywania inwentaryzacji umożliwia porównywanie wyników WISL między wszystkimi cyklami.

Aby wyrazić różnicę w pozyskaniu między WISL i GUS w ha wyciętego lasu, musimy uwzględnić, ile średnio jest drewna na 1 ha lasu. W lasach pod zarządem Parków Narodowych średnio znajduje się ok 400 m3 drewna na 1 ha. Ponieważ w ciągu 5 lat różnica w pozyskaniu GUS i WISL w Polsce wyniosła łącznie ok. 14,8 mln m3 – taką ilość drewna można by pozyskać całkowicie wycinając 37 tys. ha, czyli 1 i ⅓ Puszczy Kampinoskiej (która liczy 27 tys. ha).

Problem nierejestrowanego pozyskania drewna dotyczy także okresów przed 2018 r. W latach 2016-2020 średnie pozyskanie drewna podawane przez Lasy Państwowe było o ok. 800 tys. m3 rocznie niższe niż wynika to z danych WISL. W okresie 2017-2021 było to już 1,7 mln m3, aby w okresie 2018-2022 osiągnąć 2,96 mln m3. Problem narasta od 2016 r. i z każdym cyklem inwentaryzacji różnica między rejestrowanym a rzeczywistym szacowanym pozyskaniem drewna rośnie.