OCHRONA LASÓW 27.04.2023

Aleja w Zabierzowie

Ponad trzysta drzew ma zostać wyciętych w ramach budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej w gminie Zabierzów na odcinku od Balic do Aleksandrowic. Drzewa przeznaczone do wycinki są miejscem gniazdowania ptaków podlegających ochronie prawnej. Ponadto co najmniej osiemnaście z tych drzew ma wymiary pomnikowe.

Wiele osób z lokalnej społeczności nie zgadza się z projektem realizacji. W rejonie, który od lat nie może sobie poradzić ze smogiem, podejmuje się decyzję o wycince ponad trzystu naturalnych filtrów. Mieszkańcy i mieszkanki wskazują też na problem z zasobami wodnymi w swojej miejscowości. Również w tym wypadku drzewa są sprzymierzeńcami w walce z postępującymi i coraz bardziej dotkliwymi skutkami zmian klimatu.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, widząc poważne uchybienia w procedowaniu inwestycji, przede wszystkim braku oceny oddziaływania na środowisko i podania alternatywnych rozwiązań, złożyło do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji środowiskowej oraz do wojewody o stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę dla tej inwestycji.