OCHRONA LASÓW 27.04.2023

Dewastacja Puszczy Białowieskiej w latach 2016-2018

W latach 2016-2018 trwały masowe wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. Po raz pierwszy w historii użyto ciężkich maszyn – harwesterów. Leśnicy wycięli prawie 200 tys. m3 drzew, z czego połowę w najcenniejszych fragmentach Puszczy – drzewostanach ponadstuletnich.

W 2016 r. Minister Jan Szyszko pomimo protestów środowiska naukowego i przyrodniczego podpisał aneks dla Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Białowieża, zwiększając skalę wycinek do 188 tys. m3. Rok później Dyrektor Generalny Lasów Państwowych podpisał decyzję nr 51, która zezwoliła leśnikom na wycinki chronionych dotychczas drzewostanów ponadstuletnich w całej Puszczy Białowieskiej.

Polskie społeczeństwo stanęło w obronie najcenniejszego lasu Europy. Protesty przetoczyły się przez wiele miast, ale przede wszystkim w samej Puszczy. Organizacje przyrodnicze, w tym m.in. Pracownia, w kwietniu 2018, złożyły skargę do Komisji Europejskiej. Trybunał Sprawiedliwości Unii Euroepjeksiej orzekł, że wycinki są bezprawne. Resort środowiska wstrzymał cięcia, by uniknąć wielomilionowych kar.