OCHRONA LASÓW 27.04.2023

Wycinki w Puszczy Świętokrzyskiej

Puszcza Świętokrzyska to jeden z najpiękniejszych w Polsce kompleksów leśnych. W dalszym ciągu duże fragmenty tego lasu zachowały charakter pierwotnej puszczy – z wielopiętrowym i wielogatunkowym drzewostanem, z bogactwem roślin i zwierząt, stanowiąc ostoję m.in. dla wilków. Niestety w tamtejszym Nadleśnictwie Suchedniów doszło do bezprawnej wycinki najcenniejszych drzew – wiekowych jodeł, jodeł-gigantów. 

Co więcej, do wycinek doszło w okresie, gdy Nadleśnictwo Suchedniów nie dysponowało zatwierdzonym Planem Urządzenia Lasu (dokument niezbędny do prowadzenia wycinek). Pozyskano wówczas łącznie ponad 115 tysięcy m³ drewna, w tym 41 tys. w siedliskach chronionych na mocy dyrektywy siedliskowej. Ponad 42 tys. m³ drewna pozyskane zostało przed wyłożeniem projektu PUL do konsultacji społecznych a 100 tys. zanim plan wraz z prognozą oddziaływania na środowisko uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.