OCHRONA LASÓW 27.04.2023

Bezprawna wycinka na Sarnim Stoku

Pod topór ma iść piękny kompleks leśny w Bielsku Białej – Sarni Stok. Siedlisko ptaków, także tych pod ochroną. W tym właśnie miejscu mają powstać apartamentowce na 8 pięter i parkingi dla prawie 2 tys. samochodów.

Prezydent Bielska-Białej, Jarosław Klimaszewski, wydał pozytywną decyzję środowiskową wbrew opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, wskazującej na konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Prezydent oparł się na skrajnie nierzetelnych materiałach inwestora, w których można było przeczytać m.in., że na Sarnim Stoku brak jest terenów leśnych, nie zaobserwowano gniazd na drzewach i nie ma zwartych drzewostanów.

Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot złożyło pod koniec sierpnia 2022 r. wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej o stwierdzenie nieważności decyzji prezydenta Bielska-Białej o środowiskowych uwarunkowaniach dla zabudowy usługowo-mieszkaniowej na Sarnim Stoku, ponieważ zdaniem organizacji wydana ona została z rażącym naruszeniem przepisów postępowania oraz prawa materialnego.