Lasy do spalenia. Prawdziwa cena bioenergii

okladka-LasyDoSpalenia-PL-vertical

Michał Kolbusz, Augustyn Mikos
Bystra 2022
123 strony, format A3

Lasy do spalenia. Prawdziwa cena bioenergii to pierwsze, kompleksowe opracowanie na temat biomasy leśnej wykorzystywanej w Polsce do produkcji energii. Raport mapuje sytuację rynku w Polsce, odpowiada na pytania dotyczące tego ile drewna spalamy i skąd ono pochodzi. Wyjaśnia przyczyny rozwoju rynku biomasy i konsekwencje spalania biomasy leśnej dla klimatu i przyrody.

Od kilku lat przemysł przetwórstwa drewna alarmuje, że nie może kupić wystarczającej ilości drewna od Lasów Państwowych. Tymczasem największe polskie elektrownie wykorzystujące biomasę drzewną, spalają równowartość kilku-kilkunastu hektarów lasu dziennie każda. Polski rząd przewiduje wzrost pozyskania biomasy z zasobów krajowych o 56% do 2030 roku.

Promowanie biomasy jako zrównoważonego, „zielonego” paliwa jest jednym z przyczyn intensyfikacji wyrębów i pogarszającego się stanu ekosystemów leśnych. Pozyskiwanie biomasy potęguję presję, jaką gospodarka leśna wywiera na ekosystemy:

  • zaburza integralność ekosystemów leśnych,
  • negatywnie wpływa na różnorodność biologiczną,
  • przez uszczuplenie zasobów martwego drewna powadzi do degradacji lasu. 

Główną przyczyną rosnącego szybko wykorzystania biomasy leśnej do produkcji energii są przepisy prawa krajowego i UE. 2022 to rok, kiedy UE ma szansę przestać uznawać biomasę za OZE.