OCHRONA LASÓW 11.06.2017

Kraków w obronie Puszczy Białowieskiej

wycinana-puszcza-burzony-wawel-600px.jpg

W poniedziałek 12 czerwca o godz. 18:00 na Rynku Głównym w Krakowie odbędzie się akcja solidarnościowa w obronie Puszczy Białowieskiej. Organizacje społeczne, środowisko naukowe i miłośnicy przyrody, w pokojowy sposób chcą zaprotestować przeciwko niszczeniu najcenniejszego w Europie lasu, jakim jest Puszcza Białowieska. Wyrażają w ten sposób solidarność z aktywistami i aktywistkami oraz organizacjami pozarządowymi, które prowadzą obywatelski protest w miejscach wycinki drzew.

Pomimo sprzeciwu środowiska naukowego z Polski i całego świata, organizacji pozarządowych oraz tysięcy Polaków i Polek, trwa intensywna wycinka Puszczy Białowieskiej. Obecnie aktywiści i aktywistki między innym z Greenpeace, Dzikiej Polski i Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, prowadzą obywatelski protest w samej Puszczy. Są spisywani, aresztowani, zastraszani. „Pokażmy im naszą solidarność!” – apelują organizatorzy akcji. Wydarzenie jest całkowicie spontaniczne i oddolne – nie jest firmowane przez żadną organizację, stowarzyszenie czy partię polityczną.

Podobne akcje „Solidarni z Puszczą Białowieską” odbyły się między innymi w Toruniu i Poznaniu a kolejne przygotowywane są w Katowicach, Łodzi, Trójmieście, Szczecinie i Wrocławiu. Ich celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na dokonywaną przez Lasy Państwowe, za przyzwoleniem Ministerstwa Środowiska, dewastację Puszczy Białowieskiej. Puszcza, jest ostatnim tak dobrze zachowanym fragmentem nizinnych lasów liściastych i mieszanych, które niegdyś porastały Niż Europejski. Ze względu na swoją wyjątkową, uniwersalną wartość dla całej ludzkości, Puszcza Białowieska, jako jedyny obiekt przyrodniczy w Polsce, została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

„Zabytkowe centrum Krakowa, w tym Wawel, to także obiekt wpisany na listę UNESCO i nikomu nie przeszłoby przez myśl, by zamek stały się jedynie źródłem cegieł, a zamiast Sukiennic na Rynku postawiono hotel czy supermarket. Tymczasem Puszcza Białowieska jest obecnie traktowana jako źródło surowca drzewnego i zmieniana w zwykły las gospodarczy. To szaleństwo musi się natychmiast skończyć!” – apeluje Diana Maciąga ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot – „Podczas, gdy zabytki kultury będące dziełem rąk ludzkich wymagają czasem naszej pomocy i konserwacji, dzika przyroda Puszczy Białowieskiej doskonale radzi sobie sama”.

W Puszczy trwa intensywna wycinka drzew, prowadzona przy pomocy ciężkiego sprzętu. Codziennie, pod pretekstem walki z gradacją kornika, wycinane są setki nawet stuletnich drzew. Naturalna, dzika Puszcza zamieniana jest w zwykłą plantację drewna – w miejscu ponad stuletnich drzewostanów za chwilę zostaną posadzone drzewa na deski, zwykły las jakich w Polsce mamy miliony hektarów.

„Organizacje społeczne i miłośnicy przyrody z całej Polski prowadzą w Puszczy Białowieskiej pokojowy protest by ratować przyrodnicze dziedzictwo naszego kraju. Mamy nadzieję, że cała Puszcza Białowieska zostanie objęta ochroną w postaci parku narodowego, na jaką zasługuje jako nasz narodowy skarb” – komentuje Michał Słotwiński reprezentujący Greenpeace Polska.

Akcję obrony Puszczy popiera środowisko naukowe, zrzeszone w nieformalnych stowarzyszeniu Nauka dla Przyrody.

„Apelujemy do Ministerstwa Środowiska i do Lasów Państwowych, by zaprzestali nieekonomicznej i rabunkowej gospodarki surowcowej w Puszczy Białowieskiej. Najważniejsze dwa kryteria, dzięki którym została ona wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO to bioróżnorodność oraz procesy naturalne. I właśnie to, co przyciąga do Puszczy niezliczone rzesze turystów i naukowców z całego świata, to jej naturalny charakter i bogactwo przyrodnicze. Wynika on z minimalizacji ingerencji człowieka w procesy przyrodnicze, związane z zamieraniem i odnową jej drzewostanów. Owa dzikość Puszczy generuje zyski ekonomiczne, o tyle istotne, że długotrwałe i obejmujące ludność lokalną (min. z turystyki), pozwalające jednocześnie na zachowanie bezcennej bioróżnorodności Puszczy. Jest też oczywiste, że wartości Puszczy nie można oceniać jedynie ekonomicznie – równie ważne są jej walory estetyczne, czy też fakt, że właśnie w Polsce możemy szczycić się posiadaniem tak unikatowego ekosystemu. Niszcząc jej bioróżnorodność, niszczymy również bezcenne źródło odkryć, które mogłyby być wykorzystane między innymi w tworzeniu nowych leków wykorzystywanych przez człowieka. Przecież chociażby popularna aspiryna, antybiotyki, środki ochrony roślin zostały opracowane dzięki odkryciu naturalnie występujących w przyrodzie związków i procesów” - mówi dr hab. Paulina Kramarz z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Koalicja organizacji pozarządowych broniących Puszczy skierowała do Ministerstwa Środowiska oraz dyrekcji Lasów Państwowych następujące żądania:

  • natychmiastowego wstrzymania wycinki,
  • wycofania ciężkiego sprzętu (harwesterów) z puszczańskich nadleśnictw,
  • cofnięcia zakazu wstępu do lasu, który od kilku tygodni obowiązuje na terenie nadleśnictw Hajnówka i Białowieża,
  • rozpoczęcia prac legislacyjnych zmierzających do objęcia całej polskiej części Puszczy Białowieskiej ochroną w formie Białowieskiego Parku Narodowego.

Protest przeciwko wycince Puszczy Białowieskiej rozpocznie się o godzinie 18.00 na Rynku Głównym przed Ratuszem.

Wydarzenia na Facebooku www.facebook.com/events/652082308329771

Osoby kontaktowe:
Diana Maciąga, tel. 502 646 890, e-mail: [email protected]
Paulina Kramarz, tel. 608 554 647, e-mail: [email protected]
Michał Słotwiński, tel. 502 945 377, e-mail: [email protected]