OCHRONA LASÓW 22.02.2009

„Wzornik architektoniczny dla regionu Puszczy Białowieskiej” – nowa publikacja Pracowni

Ukazała się nowa publikacja Pracowni – „Wzornik architektoniczny dla regionu Puszczy Białowieskiej”. Skierowana jest do wszystkich, którym nie jest obojętny krajobraz, zabudowa i architektura obszaru Puszczy.

Region Puszczy Białowieskiej cechuje się formami przestrzennymi wyróżniającymi go od wielu innych obszarów Polski – jego cechą była odporność na mody i blichtr cywilizacji zachodniej. Dziś coraz więcej osób zauważa, że krajobraz wokół Puszczy coraz szybciej zmienia kulturowy charakter. Powstają wille jakby z wybrzeża Portugalii lub spotykane na przedmieściach Łodzi.

Publikacja zawiera opis zabudowy wokół Puszczy Białowieskiej – chaty, dwory, dworki, ganki. Prezentuje Konwencję Krajobrazową, obowiązującą w Unii Europejskiej, której Polska jest sygnatariuszem – według niej ład przestrzenny jest wartością i wymaga zachowania.

„Wzornik architektoniczny dla regionu Puszczy Białowieskiej” zawiera również opis dachów, okien, drzwi, kominów, ogrodzeń, ławeczek, krzyży, drzew, nekropolii – prezentuje ich znaczenie i regionalny charakter. Ukazuje błędy, jakie niszczą charakter krajobrazu i architektury – nowa zabudowa jest rozsiana poza zwartą zabudową miejscowości, niszczenie drewnianej architektury, stosowanie uniwersalnych projektów z katalogów niepasujących do charakteru lokalnej architektury.

Publikacja opracowana została przez Towarzystwo Ochrony Krajobrazu dla Oddziału Podlaskiego Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tekst: A. Janusz Korbel
Białystok 2008, stron 12, format A4

Publikacja jest dostępna w wersji elektronicznej PDF, 1,4 MB

Film "Nie wolno wycinać starych drzew"

Wcześniej Conwentz, dziś Korolec, 2013