OCHRONA LASÓW 17.09.2010

Puszcza Białowieska. Stop rzezi zwierząt! Strefa ochronna zwierzyny łownej musi zostać utworzona!

Wrzesień. Przez całą noc potężny, basowy ryk byków rozlega się echem na wiele kilometrów po Puszczy.
Stoimy zasłuchani.
Nagle pada strzał. Jelenie milkną.
Ukoronowanie sezonu myśliwskiego.

Domagamy się od Ministra Środowiska natychmiastowego utworzenia strefy ochronnej zwierząt łownych w sąsiedztwie Białowieskiego Parku Narodowego i powstrzymania polowań do czasu wykonania oceny oddziaływania na środowisko dla planów łowieckich. Od 2008 roku Ministerstwo Środowiska, dysponując pełną dokumentacją, nic nie zrobiło, aby tą strefę utworzyć. 28 wiodących organizacji przyrodniczych zaapelowało do Ministra Środowiska o utworzenie strefy ochronnej zwierząt łownych w istniejącej otulinie Białowieskiego Parku Narodowego. Od 18 września do końca okresu rykowiska aktywiści Pracowni będą na terenie Puszczy Białowieskiej fizycznie chronić zwierzęta przed kulami myśliwych.

Właśnie teraz na terenie Puszczy ma miejsce spektakularne widowisko – miłosne gody jeleni. Jelenie są wtedy hałaśliwe i widoczne – skupiają się na przygotowaniach do rozrodu. Stają się łatwym łupem dla myśliwych z Europy i Polski. Na całym obszarze Puszczy Białowieskiej zabija się rocznie ponad 700 jeleni, dzików i saren (w sezonie łowieckim 2010/2011 zaplanowano do odstrzału 247 jeleni). Część z tych zwierząt zastrzelona zostaje w bezpośredniej bliskości Białowieskiego Parku Narodowego w jego otulinie, a zdarza się nawet jest dobijana na terenie samego parku, co jest niezgodne z prawem.

Zadaniem otuliny parku narodowego – w myśl ustawy o ochronie przyrody – jest zabezpieczenie przyrody przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka. Jednak na terenie przylegającym do Parku odbywają się regularne polowania, czyniące z matecznika Puszczy Białowieskiej zwykłe łowisko. Niestety Białowieski Park Narodowy jest jednym z tych parków, który nie ma utworzonej strefy ochronnej zwierzyny łownej. Projekt rozporządzenia w sprawie strefy zdecydowanie poparła Rada Naukowa Białowieskiego Parku Narodowego, Państwowa Rada Ochrony Przyrody, która w opinii z dnia 9 czerwca 2009 r. w wyeliminowaniu polowań z obszaru otuliny widzi wyraz troski władz Państwa o zachowanie dóbr przyrodniczych naszego kraju.

Brak istnienia strefy chroniącej zwierzynę łowną w otulinie BPN jest rażący w przypadku najważniejszego dla polskiej przyrody parku narodowego. Obszar wokół parku to Ośrodki Hodowli Zwierzyny będące w Administracji Lasów Państwowych. Chcemy by Minister Środowiska jednym podpisem zmienił ten stan rzeczy. Minister, zgodnie ze swoimi uprawnieniami może wydać decyzję, której skutkiem byłaby ochrona zwierząt na dodatkowych 31 km² cennego lasu trwale wyłączonego z polowań, co będzie działaniem osłonowym dla parku narodowego.

Kluczowym celem funkcjonowania Białowieskiego Parku Narodowego i Leśnego Kompleksu Promocyjnego PB jest zachowanie ciągłości procesów przyrodniczych. Jeden z nich – naturalna selekcja zwierząt kopytnych przez duże drapieżniki, takie jak ryś czy wilk jest brutalnie zakłócany przez polowania. Według opracowań naukowców z Zakładu Badania Ssaków nadmierne odstrzały zwierząt kopytnych stanowią zagrożenie dla zachowania we właściwym stanie populacji drapieżników chronionych Dyrektywą Siedliskową. W ciągu ostatniej zimy wiele saren i jeleni padło ze względu na wyjątkowe mrozy i grubą pokrywę śnieżną. Dlatego w tym roku sytuacja zwierząt jest szczególnie trudna i powinny mieć one możliwość odbudowania swoich populacji.

Apelujemy do myśliwych, aby zrezygnowali z polowań na obszarach graniczących z parkiem narodowym. Polowania mają niebagatelny wpływ na stan Puszczańskiej fauny, zwłaszcza chronionych prawem unijnym dużych drapieżników takich jak wilk i ryś. Dlatego domagamy się również powstrzymania polowań w Puszczy do czasu wykonania wymaganej prawem oceny oddziaływania na środowisko planów łowieckich

mówi Radosław Ślusarczyk ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Aktywiści Pracowni obecni w Puszczy Białowieskiej poruszając się na terenie łowisk będą specjalnie oznaczeni. Podczas naszej akcji podejmiemy wszelkie możliwe środki ostrożności, aby nikomu nic się nie stało, a zwierzęta zostały ochronione.

PUSZCZA BIAŁOWIESKA, RAZEM ZE ZWIERZĘTAMI, KTÓRE TAM ŻYJĄ, JEST WARTOŚCIĄ I DZIEDZICTWEM CAŁEGO POLSKIEGO NARODU – NIE TYLKO MYŚLIWYCH!

Zobacz:

Statystyki:

  • Według danych GUS z 2008 r., w Polsce poluje 106 588 myśliwych
  • W sezonie łowieckim 2007/2008 wszyscy myśliwi – naukowcy, leśnicy i tzw. zwykli myśliwi, zastrzelili rocznie w szt.: Daniele 3635 szt., Muflony 184 szt., Jelenie 40825 szt., Sarny 141000 szt., Dziki 149279 szt., Lisy 147298 szt., Zające 23019 szt., Bażanty 112756 szt., Kuropatwy 13957 szt., Kaczki 108331 szt. Razem: 740 284 zwierzęta.
  • Według GUS w parkach narodowych w sezonie 2006/2007 roku zastrzelono 1262 zwierzęta: łosie (10 zwierząt), jelenie, sarny i dziki.
  • Ilość i wartość skupu zwierzyny łownej w 2007 roku wyniosła: 81,8 mln zł.

Przykładowe ceny – wg cennika

Trofeum jelenia byka:
Do 2 kg (w tym szpicaki) – 1060,00 zł
Od 2,01 kg do 2,49 kg – 1920,00 zł
Od 2,50 kg do 2,99 kg – 2640,00 zł
Od 3,00 kg do 3,49 kg – 2850,00 zł
Od 3,50 kg do 3,99 kg – 3550,00 zł + 4,80 zł za każdy 0,01 kg powyżej 3,50 kg
Od 4,00 kg do 4,49 kg – 3790,00 zł + 5,00 zł za każdy 0,01 kg powyżej 4,00 kg
Od 4,50 kg do 4,99 kg – 4040,00 zł + 8,80 zł za każdy 0,01 kg powyżej 4,50 kg
Od 5,00 kg do 5,99 kg – 4480,00 zł + 15,90 zł za każdy 0,01 kg powyżej 5,00 kg
Od 6,00 kg do 6,99 kg – 6070,00 zł + 16,50 zł za każdy 0,01 kg powyżej 6,00 kg
Od 7,00 kg do 7,99 kg – 7720,00 zł + 42,40 zł za każdy 0,01 kg powyżej 7,00 kg
Od 8,00 kg – 11960,00 zł + 55,00 zł za każdy 0,01 kg powyżej 8,00 kg
Łanie i cielęta: trofeum grandle, rapcie – 176,00 zł

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PNRWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Zenon Kruczyński o polowaniu

Stop wycince, 2009