OCHRONA LASÓW 18.09.2010

Żenująca prośba – Minister Środowiska na smyczy myśliwych

W dniu wczorajszym, jak podaje PAP, Minister Środowiska zaapelował do Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i Polskiego Związku Łowieckiego, by na czas akcji Pracowni zaniechano polowania na terenie otuliny Białowieskiego Parku Narodowego i w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Minister zamiast apelować o tymczasowe wstrzymanie polowań powinien podjąć kroki by utworzyć strefę ochronną dla zwierzyny łownej – dokumentacja w tej sprawie od kilku lat jest gotowa do podpisania. Jednym podpisem rozwiązałby systemowo problem wokół Białowieskiego Parku Narodowego. Pozorne działania ministra pokazują, iż zignorował głos 28 wiodących organizacji przyrodniczych, mówiących o konieczności natychmiastowego utworzenia strefy ochronnej.

mówi Radosław Ślusarczyk ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

W związku z zaistniałą sytuacją Pracownia rozszerza swoją akcję na teren całej Puszczy Białowieskiej, i domaga się wstrzymania polowań na terenie całej Puszczy Białowieskiej, gdyż plany odstrzałów zostały pozbawione oceny oddziaływania na środowisko, co jest sprzeczne z prawem. Wartym podkreślenia jest fakt, że polowania mają wpływ na bazę żerową gatunków priorytetowych, takich jak wilk i ryś.

Z uwagi na rozszerzenie akcji na terenie całej Puszczy Białowieskiej apelujemy o wsparcie naszej akcji, włączenie się do niej w terenie, przyjazd na miejsce akcji lub wszelaką inną pomoc. Obecnie na terenie Puszczy Białowieskiej przebywa kilkudziesięciu aktywistów Pracowni, poruszając się na terenie łowisk są specjalnie oznaczeni.

Na całym obszarze Puszczy Białowieskiej zabija się rocznie ponad 700 jeleni, dzików i saren (w sezonie łowieckim 2010/2011 zaplanowano do odstrzału 247 jeleni). Część z tych zwierząt zastrzelona zostaje w bezpośredniej bliskości Białowieskiego Parku Narodowego w jego otulinie, a zdarza się nawet jest dobijana na terenie samego parku, co jest niezgodne z prawem.

PUSZCZA BIAŁOWIESKA, RAZEM ZE ZWIERZĘTAMI, KTÓRE TAM ŻYJĄ, JEST WARTOŚCIĄ I DZIEDZICTWEM CAŁEGO POLSKIEGO NARODU – NIE TYLKO MYŚLIWYCH!

Zobacz:

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PNRWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Czytaj również:

Zenon Kruczyński o polowaniu

Czas inżynierii w Puszczy Białowieskiej 2016