OCHRONA LASÓW 24.09.2010

Puszcza Białowieska. Myśliwy zabił żubra!

Dzisiaj w nocy w Puszczy Białowieskiej myśliwy zabił ośmioletniego żubra, zwierzę znajdujące się pod ścisłą ochroną. Incydent pokazuje smutną prawdę o ochronie przyrody w Puszczy.

Żądamy od Ministra Środowiska natychmiastowego wstrzymania polowań na terenie całej Puszczy Białowieskiej do momentu zbadania wpływu myślistwa na stan przyrody Puszczy Białowieskiej oraz żądamy wprowadzenia strefy ochronnej zwierzyny łownej w otulinie parku narodowego.

mówi Radosław Ślusarczyk ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Obecnie zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 4 marca 2010 r. (sprawa C-241/08, Komisja Europejska przeciwko Republice Francuskiej) plany łowieckie wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszary Natura 2000, zgodnie z art. 6(3) Dyrektywy Siedliskowej.

Od siedmiu dni ponad 30 aktywistów Pracowni obecnych jest w Puszczy Białowieskiej. Poruszają się oni na terenie łowisk, podejmując działania których celem jest zakłócanie polowań.

Na całym obszarze Puszczy Białowieskiej zabija się rocznie ponad 700 jeleni, dzików i saren (w sezonie łowieckim 2010/2011 zaplanowano do odstrzału 247 jeleni). Część z tych zwierząt zastrzelona zostaje w bezpośredniej bliskości Białowieskiego Parku Narodowego w jego otulinie, a zdarza się nawet jest dobijana na terenie samego parku, co jest niezgodne z prawem.

PUSZCZA BIAŁOWIESKA, RAZEM ZE ZWIERZĘTAMI, KTÓRE TAM ŻYJĄ, JEST WARTOŚCIĄ I DZIEDZICTWEM CAŁEGO POLSKIEGO NARODU – NIE TYLKO MYŚLIWYCH!

Zobacz:

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PNRWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Czytaj również: