OCHRONA LASÓW 10.11.2015

Lasy Państwowe przedstawiają aneks do PUL Nadleśnictwa Białowieża

10 listopada 2015 roku rozpoczęły się konsultacje dotyczące aneksu do Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Białowieża. Zgodnie z pierwszą wersją aneksu Lasy Państwowe planowały pozyskać w okresie 2012-2021 317 874 m³ drewna, czyli osiem razy więcej niż według wypracowanego w 2012 roku kompromisowego PUL.

Oryginalny Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwa Białowieża na lata 2012-2021 zatwierdzony przez ministra środowiska 9 listopada 2012 przewidywał etat pozyskania drewna wynoszący 63 471 m³ na 10 lat. LP argumentują konieczność zwiększenia cięć gradacją kornika drukarza.

Organizacje pozarządowe – Greenpeace Polska, Greenmind, Pracowni na rzecz Wszystkich Istot i WWF Polska – zgłosiły do aneksu szereg uwag. Podnosiły m.in., że propozycje zmian stanowią naruszenie przepisów dyrektywy siedliskowej i porozumienia zawartego w 2014 r. przez Rzeczpospolitą Polską z UNESCO w sprawie ochrony Puszczy Białowieskiej jako miejsca wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości (UNESCO World Heritage List). Zdaniem organizacji zmiany spowodują przekształcenie Puszczy w zwykłą plantację drzew.

Podstawowym deklarowanym przez LP powodem planowanego radykalnego zwiększenia pozyskania drewna w Nadleśnictwie Białowieża jest potrzeba opanowania gradacji kornika drukarza. Jednakże badania naukowe – jak podkreślają organizacje – wskazują, że brak jest dowodów, iż wycinka zainfekowanych drzew w ramach tzw. cięć sanitarnych w połączeniu z innymi metodami z zakresu hodowli lasu faktycznie stanowi efektywną metodę opanowania gradacji korników.

7 grudnia 2015 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne w Białowieży, podczas którego Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku nie odniosła się do uwag przesłanych przez organizacje pozarządowe.

Uwagi zgłoszone przez organizacje pozarządowe (pdf)

Puszcza Białowieska

Film "Nie wolno wycinać starych drzew"

Czas inżynierii w Puszczy Białowieskiej 2016