Lasy na sprzedaż: jak Lasy Państwowe uwłaszczyły się na wspólnych lasach

lasy_na_sprzedaz_raport

Augustyn Mikos, Sylwia Szczutkowska, Radosław Ślusarczyk
Bystra 2023
16 stron, format A4

Raport analizuje finansowe aspekty działania Lasów Państwowych i związane z nimi nieprawidłowości. Sowite wynagrodzenia i premie dla pracowników, dopłaty do wycinek w cennych przyrodniczo lasach, budowanie sieci wpływów i promocja Lasów Państwowych – na to zamiast na ochronę przyrody idą miliardy jakie uzyskuje ta instytucja z eksploatacji lasów publicznych w Polsce. W 2021 r. na ochronę przyrody Lasy Państwowe wydały zaledwie 0,5% swoich przychodów.

Raport pokazuje ogromną dysproporcję i całkowitą dowolność w redystrybucji wpływów z wycinki i sprzedaży drewna z polskich lasów. Środki te trafiają przede wszystkim do samych Lasów Państwowych, ponieważ choć zarządzają one własnością Skarbu Państwa – to żaden podmiot nie sprawuje nad nimi realnej kontroli.

Analizie poddano również mechanizm wyprowadzania z Lasów Państwowych pieniędzy na cele zupełnie niezwiązane z gospodarowaniem lasami, które pozwalają Lasom Państwowym budować sieć wpływów i poparcia politycznego.

Raport ujawnia, że dochodowe użytkowanie lasów publicznych przez Lasy Państwowe nie przekłada się na realne wsparcie ochrony przyrody przez tę instytucję. W polskich lasach wycina się w ostatnich latach o połowę więcej drzew niż 15 lat temu. Przychody Lasów Państwowych z gospodarki leśnej rosną, w 2021 r. osiągnęły 10 mld zł przy zysku netto 700 mln zł. Rekordowe wpływy Lasów Państwowych ze sprzedaży drewna nie przekładają się jednak na należyte wsparcie ochrony przyrody.